Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

Τίτλος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ
Φορέας Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ
Προϋπολογισμός 104.510,85 € πλέον ΦΠΑ
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή ΦΑΣΗ Ι: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία εφαρμογής του Σ.Α.Ν.
ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή του Σ.Α.Ν., με μηνιαίες αναφορές και διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων.
ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Ν., που περιλαμβάνει τη σύνταξη τελικής έκθεσης και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Στόχοι Επιδίωξη με το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην διαχείριση των υδατικών πόρων.
Αποτελέσματα Το Σ.Α.Ν. αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης, ήτοι από την πηγή ως και τον καταναλωτή. Με το Σ.Α.Ν. διασφαλίζεται η ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού στους καταναλωτές με την εφαρμογή ενός λεπτομερούς σχεδίου ανάλυσης ρίσκου υφισταμένων  συνθηκών και διαδικασιών λειτουργίας, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης νερού από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη βρύση του καταναλωτή. Συστηματοποιείται η οργάνωση πρακτικών για την παραγωγή, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή στον καταναλωτή.
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και την εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας «Αικατερίνη Ε. Μακαβέλου – Κων/νος Λ. Τσιρώνης», η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.
(περισσότερα…)

Εφαρμογή μυοκτονίας – απεντόμωση.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας θέλοντας πάντα να διασφαλίζει με κάθε τρόπο τη Δημόσια Υγεία, όπου αυτή την αφορά, προχώρησε και φέτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην υπογραφή σύμβασης για την εφαρμογή μυοκτονίας κι απεντόμωσης. Η εφαρμογή θα γίνει σε 1.200 φρεάτια του δικτύου ακαθάρτων (ελέγχου πεζοδρομίων) και σε 700 εσχάρες ομβρίων υδάτων, σε μεγάλο τμήμα του αστικού ιστού της πόλης και ειδικότερα σε τομείς με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύμβαση προβλέπει την εφαρμογή της μυοκτονίας σε δύο πλήρεις φάσεις. Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα.
(περισσότερα…)

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

Υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση και ξεκίνησε η υλοποίηση ενός  σημαντικού και ταυτόχρονα πρωτοποριακού σε Εθνικό επίπεδο έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι ένα Σχέδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, που μελετά θέματα ασφάλειας του πόσιμου νερού, σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και διανομής ύδατος από την πηγή προς τον καταναλωτή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους και εποπτικής εικόνας της πορείας του νερού, που βοηθάει στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Πεδίο εφαρμογής θα έχει σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αρταίων.
(περισσότερα…)