ΕΡΓΟ: »ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

ΕΡΓΟ: »ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους.

(περισσότερα…)