Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (JCB) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ