ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αρτας , Βασ. Πύρρου 17 – ΑΡΤΑ – ΤΚ 47132- τηλ 26810-70140

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 26810-70140, αρμόδιος υπάλληλος Κος Νικόλαος Τριανταφυλλάκης .

(περισσότερα…)

Δράσεις Δ.Ε.Υ.Α.Α. και κορωνοϊός

Είναι ομολογουμένως πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, που βιώνει ο πλανήτης από την εμφάνιση του κορωνοϊού. Δυστυχώς και η χώρα μας πλήττεται από αυτή την πανδημία. Σε τοπικό επίπεδο η Δ.Ε.Υ.Α.Α., ακόμα και σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, παραμένει μια Επιχείρηση πρώτης γραμμής. Έχει υιοθετήσει πρόγραμμα δράσης και παραμένει πλήρως λειτουργική, έτοιμη ν’ ανταποκριθεί άμεσα στους κρίσιμους τομείς ευθύνης της.

Στόχος πάντα είναι η παροχή στους καταναλωτές της, ασφαλούς και υγιεινού πόσιμου νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. πέραν της άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης, έχει όλες εκείνες τις διαδικτυακές εφαρμογές (e-mail, e-banking, σελίδα internet), που ζητήσαμε να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για την εξυπηρέτησή τους, ώστε ν’ αποφεύγεται η άσκοπη αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα Κεντρικά Γραφεία. Επιπλέον η Δ.Ε.Υ.Α.Α., εφαρμόζει από την αρχή της κρίσης αυτής, συστηματικό πρόγραμμα απολύμανσης των Κεντρικών Γραφείων, των εγκαταστάσεών της  ακόμα και των οχημάτων της, διαφυλάττοντας έτσι, κατά το δυνατό, την υγεία δημοτών και προσωπικού.

Δεν φοβόμαστε! Ενημερωνόμαστε, προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς…

ΕΡΓΟ: »ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

ΕΡΓΟ: »ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους.

(περισσότερα…)