Category Archives: Βιολογικός

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Untitled-1a

P10000aΗ εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άρτας ολοκληρώθηκε το 1991 και έκτοτε λειτουργεί με προσωπικό της ΔΕΥΑ Άρτας. Ήταν ο πρώτος βιολογικός καθαρισμός που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Η κατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Δράσης για το Περιβάλλον, ENVIREG και κόστισε περίπου 500.000.000 δρχ.  Προβλέπονταν δύο φάσεις λειτουργίας, η Α’ Φάση για 27.500 Ι.Π. και η Β’ Φάση για 38.000 Ι.Π. Ορισμένες κατασκευές έγιναν εξαρχής με την πρόβλεψη του σχεδιασμού της Β’ Φάσης. 
Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και χρησιμοποιείται η μέθοδος της εναλλασσόμενης φόρτισης δεξαμενών. Ο κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία των λυμάτων με την απομάκρυνση των διαφόρων ρυπαντών όπως, στερεών αντικειμένων, λιπών, άμμου, οργανικών ουσιών, αζώτου, φωσφόρου καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών.

DSC_0138

Πρίν την κατασκευή της εγκατάστασης, οι κάτοικοι της πόλης βίωναν δύο σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, που εντοπίζονταν στις υπερχειλίσεις των σηπτικών βόθρων και στην ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στη γύρω περιοχή.

Απο το πρώτο κιόλας διάστημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, δόθηκε η λύση στα προβλήματα. Αναβαθμίστηκε σημαντικά η ποιότητα ζωής των πολιτών, αφού εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες υγιεινής και επετεύχθη η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας έχοντας πάντα σαν στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, κατάφερε να εντάξει και να υλοποιήσει στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής II  2000-2006, το υποέργο: «Επέκταση – αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Άρτας» κόστους κατασκευής περί τα 3.500.000 €.

Untitled-3aΜε την εν λόγω εργολαβία η εγκατάσταση επεκτάθηκε στη Β’ Φάση, έτσι ώστε να επεξεργάζεται τα λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 38.000 κατοίκων, που φθάνουν τα 11.500 m3/d. Αναβαθμίστηκε επιπλέον η λειτουργία της, τόσο σε δυνατότητες επιτήρησης κι ελέγχου, όσο, κι αυτό είναι το σημαντικότερο, στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του ευαίσθητου αποδέκτη, του ποταμού Αράχθου, με την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας (απομάκρυνση φωσφόρου) και τη λειτουργία συστήματος αποχλωρίωσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποτελείται επιγραμματικά από τις ακόλουθες μονάδες :

·        Δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων
·        Αντλιοστάσιο εισόδου – ανύψωσης λυμάτων
·        Εσχάρωση εντός κτιρίου
·        Αεριζόμενος αμμοσυλλέκτης – λιποσυλλέκτης
·        Δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης
·        Συστήματα χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου εντός κτιρίου
·        Δεξαμενές αερισμού
·        Δεξαμενές καθίζησης
·        Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης
·        Δεξαμενή συμπύκνωσης ιλύος
·        Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος
·        Συστήματα μηχανικής πάχυνσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
·        Συστήματα αφυδάτωσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Δεξαμενή χλωρίωσης
·        Συστήματα χλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Συστήματα αποχλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο εξόδου
·        Φρεάτια παράκαμψης, μηχανικών μεριστών  και διανομής
·        Κλίνη ξήρανσης
·        Κτίριο ελέγχου διεργασιών
·        Κτίριο υποσταθμού ρεύματος – Η/Ζ

Κατασκευάστηκαν επίσης τέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων, πέραν των δύο υπαρχόντων.  Έτσι σήμερα ο βιολογικός καθαρισμός εξυπηρετεί όλο τον οικιστικό ιστό της πόλης της Άρτας, τον οικισμό των Νέων Εργατικών Κατοικιών Ελεούσας και τον οικισμό των Αγίων Αναργύρων.

Ο σχεδιασμός των έργων δεν σταματά όμως εκεί. Για μια Επιχείρηση που σέβεται πρώτα απ’ όλα τους πολίτες- καταναλωτές, αλλά και το περιβάλλον, υλοποιεί το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Κωστακιών και Κεραματών. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε ήδη στις αρχές του Νοεμβρίου 2013.

Πέραν αυτού η Δ.Ε.Υ.Α.Α., από τον Οκτώβριο 2012, έχει υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του έργου της κατασκευής μονάδας ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.


Untitled-1a