Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας, έτους 2019

Εκτύπωση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης,ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη

Μελέτη υπηρεσίας διαχείρισης

Print Friendly, PDF & Email