ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ (ΕΛΑΤΟΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)»