Διοίκηση

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α διοικείται απο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι παράλληλη με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απο τα οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αρταίων

β) Ενας είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών Αρτας

γ) Δύο είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αρταίων που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης

δ) Ενας είναι εκπρόσωπος του Σωματείου εργαζομένων της επιχείρησης

> Η οργάνωση και η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται βασικά απο το Ν. 1069/1980, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και απο κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης.

> Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται απο την Περιφερειακή Ενότητας Αρτας, καθορίζονται τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο Αντιπεριφερειάρχης ελέγχει τις αποφάσεις του Δ.Σ., ο δε τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται κάθε χρόνο απο δύο ορκωτούς λογιστές.

 

 Διοικητικό Συμβούλιο  (Αρ. Απόφασης 299/2014) 
Πρόεδρος Δ.Σ. Χρήστος Τσιρογιάννης  (Δήμαρχος)
  Κωνσταντίνος Ζέρβας (Δημοτικός σύμβουλος)
  Καραγεώργος Γεώργιος (Δημοτικός σύμβουλος)
   Ντέµσια Αικατερίνη (Δημοτικός σύμβουλος)
 
Ζάγκος Κων/νος (Εκπρόσωπος του συλλόγου μηχανικών)
  Αλυµάρα Αικατερίνη (Δημότης)
  Φραντζή Αναστασία (Δημότης)
  Σπύρου Νικόλαος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

 

Η ΔΕΥΑΑ είναι μέλος της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης – Αποχέτευσης ( Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

Print Friendly, PDF & Email