All posts by Κωνσταντίνος Καρέλης

Ποιότητα νερού

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας πρωταρχικός σκοπός είναι το νερό που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών, να είναι απόλυτα ασφαλές.

Η απολύμανση του νερού γίνεται με σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες. Από το έτος 2007 είναι εγκατεστημένο στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης 1500 κ.μ., ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου. Ένα ίδιο σύστημα έχει τοποθετηθεί, το 2011 και στη δεξαμενή ύδρευσης 750 κ.μ.

Βάσει του ετήσιου προγραμματισμού, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προβαίνει στον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των δεξαμενών ύδρευσης, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται καθαρισμοί των κεντρικών αγωγών διανομής.

Για περισσότερο από δεκαέξι χρόνια εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ΚΥΑ Υ2/2600/2001, σε συμμόρφωση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Όλα αυτά τα χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους, που εξασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Διενεργούνται δεκάδες μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις κατ’ έτος, τ’ αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Τα δείγματα λαμβάνονται τόσο από τις δεξαμενές ύδρευσης όσο και από τα σημεία κατανάλωσης (σχολεία, Νοσοκομείο, οικίες κ.α.).

Ενδεικτικά για το έτος 2012 και από διάφορα σημεία του δικτύου πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, 125 μικροβιολογικές 42 φυσικοχημικές αναλύσεις της δοκιμαστικής παρακολούθησης και 3 αναλύσεις της ελεγκτικής παρακολούθησης, ενώ από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πραγματοποιήθηκαν 300 επιτόπιες μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου.

Από το Φεβρουάριο 2012, οπότε και ο τομέας ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεκτάθηκε στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων, η Επιχείρηση άρχισε με προγραμματισμό και μεθοδικά βήματα να διαχειρίζεται τα ποικίλα και σοβαρά προβλήματα ύδρευσης, που αντιμετώπιζαν οι νέες Δημοτικές Ενότητες.

Έτσι το 2015, παραδόθηκε προς χρήση ο νέος υδατόπυργος ύδρευσης στην Τ.Κ.Καλαμιάς, όπου ενσωματώνεται προηγμένη τεχνολογία λειτουργίας κι ελέγχου των συστημάτων, που διαθέτει (τετράδυμο αντλητικό συγκρότημα, αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης κι ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου, διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για κρίσιμες παραμέτρους κλπ).

Παράλληλα, κατεδαφίστηκε ο παλαιός υδατόπυργος, που λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχε υποστεί, αποτελούσε εν δυνάμει κίνδυνο για τους κατοίκους.

Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α., επιφορτισμένο με το καθήκον της επιτήρησης των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, ελέγχει σε καθημερινή βάση τη λειτουργία των συστημάτων και καταγράφει τα όποια προβλήματα, ώστε να είναι η επέμβαση άμεση.

Στις δεξαμενές ύδρευσης γίνονται συνεχώς επεμβάσεις, (καθαρισμοί, χρωματισμοί κ.α), ώστε αυτές να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής κι ασφάλειας.

Αντικαταστάθηκαν σταδιακά οι παλαιοί χλωριωτές, με νέες σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες. Σε συνεργασία με επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες και πραγματοποιούνται δεκάδες μικροβιολογικές, αλλά και φυσικοχημικές αναλύσεις του πόσιμου νερού, τόσο από τα σημεία υδροληψίας (δεξαμενές, γεωτρήσεις) όσο και από τις βρύσες των καταναλωτών.

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Untitled-1a

P10000aΗ εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άρτας ολοκληρώθηκε το 1991 και έκτοτε λειτουργεί με προσωπικό της ΔΕΥΑ Άρτας. Ήταν ο πρώτος βιολογικός καθαρισμός που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Η κατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Δράσης για το Περιβάλλον, ENVIREG και κόστισε περίπου 500.000.000 δρχ.  Προβλέπονταν δύο φάσεις λειτουργίας, η Α’ Φάση για 27.500 Ι.Π. και η Β’ Φάση για 38.000 Ι.Π. Ορισμένες κατασκευές έγιναν εξαρχής με την πρόβλεψη του σχεδιασμού της Β’ Φάσης. 
Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και χρησιμοποιείται η μέθοδος της εναλλασσόμενης φόρτισης δεξαμενών. Ο κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία των λυμάτων με την απομάκρυνση των διαφόρων ρυπαντών όπως, στερεών αντικειμένων, λιπών, άμμου, οργανικών ουσιών, αζώτου, φωσφόρου καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών.

DSC_0138

Πρίν την κατασκευή της εγκατάστασης, οι κάτοικοι της πόλης βίωναν δύο σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, που εντοπίζονταν στις υπερχειλίσεις των σηπτικών βόθρων και στην ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στη γύρω περιοχή.

Απο το πρώτο κιόλας διάστημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, δόθηκε η λύση στα προβλήματα. Αναβαθμίστηκε σημαντικά η ποιότητα ζωής των πολιτών, αφού εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες υγιεινής και επετεύχθη η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας έχοντας πάντα σαν στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, κατάφερε να εντάξει και να υλοποιήσει στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής II  2000-2006, το υποέργο: «Επέκταση – αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Άρτας» κόστους κατασκευής περί τα 3.500.000 €.

Untitled-3aΜε την εν λόγω εργολαβία η εγκατάσταση επεκτάθηκε στη Β’ Φάση, έτσι ώστε να επεξεργάζεται τα λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 38.000 κατοίκων, που φθάνουν τα 11.500 m3/d. Αναβαθμίστηκε επιπλέον η λειτουργία της, σε δυνατότητες επιτήρησης κι ελέγχου (σύστημα SCADA) και ολοκληρώθηκε η τριτοβάθμια επεξεργασία (απομάκρυνση φωσφόρου). Με τη λειτουργία του  συστήματος αποχλωρίωσης των επεξεργασμένων λυμάτων κι αυτό είναι το σημαντικότερο, προσφέρεται πλέον υψηλού επιπέδου προστασία του ευαίσθητου αποδέκτη, που είναι το οικοσύστημα ποταμός Άραχθος – Αμβρακικός Κόλπος.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποτελείται επιγραμματικά από τις ακόλουθες μονάδες :

·        Δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων
·        Αντλιοστάσιο εισόδου – ανύψωσης λυμάτων
·        Εσχάρωση εντός κτιρίου
·        Αεριζόμενος αμμοσυλλέκτης – λιποσυλλέκτης
·        Δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης
·        Συστήματα χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου εντός κτιρίου
·        Δεξαμενές αερισμού
·        Δεξαμενές καθίζησης
·        Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης
·        Δεξαμενή συμπύκνωσης ιλύος
·        Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος
·        Συστήματα μηχανικής πάχυνσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
·        Συστήματα αφυδάτωσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Δεξαμενή χλωρίωσης
·        Συστήματα χλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Συστήματα αποχλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο εξόδου
·        Φρεάτια παράκαμψης, μηχανικών μεριστών  και διανομής
·        Κλίνη ξήρανσης
·        Κτίριο ελέγχου διεργασιών
·        Κτίριο υποσταθμού ρεύματος – Η/Ζ

Κατασκευάστηκαν επίσης τέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων, πέραν των δύο υπαρχόντων.

Για μια Επιχείρηση που σέβεται πρώτα απ’ όλα τους Δημότες- καταναλωτές, αλλά και το περιβάλλον, ο σχεδιασμός των έργων δεν σταματά. Έτσι υλοποιήθηκε το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων των Οικισμών Κωστακιών και Κεραματών. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις αρχές του Νοεμβρίου 2013 και το έργο παραδόθηκε προς χρήση το Δεκέμβριο του 2015.  Έτσι σήμερα ο βιολογικός καθαρισμός εξυπηρετεί όλο τον οικιστικό ιστό της πόλης της Άρτας και τους οικισμούς των Νέων Εργατικών Κατοικιών Ελεούσας, των Αγίων Αναργύρων, των Κωστακιών και των Κεραματών.

Πέραν αυτού η Δ.Ε.Υ.Α.Α., από τον Οκτώβριο 2012, έχει υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του έργου της κατασκευής μονάδας ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.


Untitled-1a