Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Δήμου Αρταίων

 

 

Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Δήμου Αρταίων

Υποέργο 1 : Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γραμμενίτσας, Βλαχέρνας και Ελεούσας Δήμου Αρταίων

Υποέργο 2 : Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γλυκορρίζου, Λιμίνης και Αγίας Τριάδας Κεραματών  Δήμου Αρταίων

Συνολικός Προϋπολογισμός :

Α’ Φάση – ΟΠΣ 5053777 : 1.295.372,60€ Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»

Β’ Φάση – ΟΠΣ 6001417 : 5.213.377,76€ Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021 – 2027»

Περιγραφή :

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων και των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών της Βλαχέρνας, της Γραμμενίτσας, της Ελεούσας, του Γλυκορρίζου, της Λιμίνης και της Αγίας Τριάδας Κεραματών του Δήμου Αρταίων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς του συνόλου των λυμάτων των οικισμών στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας.

Το εν λόγω δίκτυο θα είναι συνολικού μήκους 40.914,02 μ. εκ των οποίων τα 26.880,00 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 14.034,02 μ. δίκτυο κατάθλιψης. Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν είναι δέκα (10). Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενες οδούς.

Ειδικότερα, το τεχνικό αντικείμενο της Πράξης υλοποιείται σε δύο (2) υποέργα.

Υποέργο 1 «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γραμμενίτσας, Βλαχέρνας και Ελεούσας Δήμου Αρταίων» αφορά στην κατασκευή δικτύου ακαθάρτων, συνολικού μήκους 25.550 μ. εκ των οποίων τα 18.630,00 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 6.920,00 μ. αφορούν δίκτυο κατάθλιψης, καθώς και την κατασκευή επτά (7) αντλιοστασίων εκ των οποίων τρία (3) θα είναι στη Βλαχέρνα, τρία (3) στη Γραμμενίτσα και ένα (1) στην περιοχή της Ελεούσας.

Υποέργο 2 «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γλυκορρίζου, Λιμίνης και Αγίας Τριάδας Κεραματών Δήμου Αρταίων» αφορά την κατασκευή δικτύου, συνολικού μήκους 15.364,02 μ. εκ των οποίων τα 8.250 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 7.114,02 μ. δίκτυο κατάθλιψης και τριών (3) αντλιοστασίων, εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι στο Γλυκόρριζο και το ένα (1) στη Λιμίνη.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και το τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων, με τις κατοικίες.

Στόχοι Πράξης :

Η σκοπιμότητα υλοποίησης της Πράξης έχει ως σκοπό την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων από έξι οικισμούς του Δήμου Αρταίων μέχρι τον τελικό υφιστάμενο αποδέκτη, την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άρτας. Υλοποιείται σε περιοχές του Δήμου Αρταίων που, έως σήμερα, δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο και ο πληθυσμός – κάτοικοι και επιχειρήσεις – εξυπηρετείται από βόθρους.

Το έργο στοχεύει στην εξασφάλιση ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που θα επιτρέπει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του με συνεχή έλεγχο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Το έργο θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ενώ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων των σηπτικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στην περιοχή μελέτης.

Η αναγκαιότητα της Πράξης συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αρταίων, καθώς μεγάλη έκταση του Δήμου και της περιοχής μελέτης αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας σε εγγύτητα με τον ποταμό Άραχθο. Η προστασία του ποταμού Αράχθου αποτελεί βασικό στόχο της εν λόγω πράξης και ακολούθως, η προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης και περιλαμβάνεται στους υγρότοπους Ramsar Διεθνούς σημασίας, στο οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηρισθεί ως Τόπος Κοινοτικής σημασίας, Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Αναμενόμενα οφέλη :

Η Πράξη θα παρέχει άμεση προστασία με την ορθή διαχείριση ακαθάρτων, με τα αναμενόμενα οφέλη να συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com