Τίτλος ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Φορέας Υλοποίησης ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ
Προϋπολογισμός 13.821.501,60 €
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περιγραφή Η Πράξη αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων και των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών της Βλαχέρνας, της Γραμμενίτσας, της Ελεούσας, του Γλυκορρίζου, της Λιμίνης και της Αγίας Τριάδας Κεραματών του Δήμου Αρταίων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς του συνόλου των λυμάτων των οικισμών στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας. Το εν λόγω δίκτυο θα είναι συνολικού μήκους 40.918 μ. εκ των οποίων τα 26.880 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 14.038 μ. δίκτυο κατάθλιψης. Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν θα είναι 10.
Στόχος Αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων.
Αποτελέσματα Ορθή διαχείριση των ακαθάρτων των οικισμών και διόδευση αυτών σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Άμεση προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, προστασία της βιοποικιλότητας και διασφάλιση ποιότητας διαβίωσης.

 

 

Αφήστε σχόλιο