Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και την εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας “Αικατερίνη Ε. Μακαβέλου – Κων/νος Λ. Τσιρώνης”, η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου του οικισμού, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτού, τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος στους κατοίκους της περιοχής, όσο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή διαρροών. Επισημαίνεται ότι με το έργο αυτό, το σύνολο του οικισμού θα εξυπηρετείται από το νέο δίκτυο. Καθ’ όλη τη διαδρομή του δικτύου και όπου υπάρχει υφιστάμενη ιδιοκτησία – κατοικία στον οικισμό, θα γίνει σύνδεση νέας παροχής με το δίκτυο, (συνολικά 600 συνδέσεις). Το συνολικό μήκος των αγωγών του νέου δικτύου θα είναι 15.025 μ.