Category Archives: Ύδρευση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (διαβάστε περισσότερα …), που υλοποιεί η  Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας, έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται στους δημότες – καταναλωτές μας. Είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του, ανώνυμο κι απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν είναι σημαντικές για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Απώτερος στόχος αποτελεί πάντα η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και μέριμνα στις βρύσες των καταναλωτών, να φθάνει κατάλληλο και ασφαλές πόσιμο νερό.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και την εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας “Αικατερίνη Ε. Μακαβέλου – Κων/νος Λ. Τσιρώνης”, η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.

Read more… →

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

Υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση και ξεκίνησε η υλοποίηση ενός  σημαντικού και ταυτόχρονα πρωτοποριακού σε Εθνικό επίπεδο έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι ένα Σχέδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, που μελετά θέματα ασφάλειας του πόσιμου νερού, σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και διανομής ύδατος από την πηγή προς τον καταναλωτή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους και εποπτικής εικόνας της πορείας του νερού, που βοηθάει στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Πεδίο εφαρμογής θα έχει σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αρταίων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησής του είναι 24 μήνες και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

ΦΑΣΗ Ι: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία εφαρμογής του (Σ.Α.Ν.), που περιλαμβάνει:

 1. χαρτογράφηση του συστήματος ύδρευσης σε GIS (ΕΓΣΑ’87),
 2. καθορισμός Ζωνών Παροχής Ύδρευσης,
 3. προσδιορισμό κι εκτίμηση κινδύνων,
 4. προσδιορισμό και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου,
 5. αξιολόγηση των διαθέσιμων αποτελεσμάτων ποιότητας νερού,
 6. διαμόρφωση υποδειγμάτων δελτίων παρακολούθησης και αναφορών,
 7. διαμόρφωση εντύπων παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηριακών
 8. με αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε στάδιο του συστήματος, αναλύσεων.

ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή του Σ.Α.Ν. που περιλαμβάνει:

 1. μηνιαίες αναφορές
 2. διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων,
 3. τελική αναφορά εφαρμογής του Σ.Α.Ν.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση του Σ.Α.Ν.,

 1. ανάπτυξη και συμπλήρωση διαχειριστικού εργαλείου,
 2. αποστολή ερωτηματολογίου προς καταναλωτές,
 3. συνολική αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Αναθεώρηση του Σ.Α.Ν., που περιλαμβάνει:

 1. αναθεωρημένο Σ.Α.Ν.,
 2. σύνταξη τελικής έκθεσης,
 3. εκπαίδευση προσωπικού.

Την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέλαβε η εταιρεία ΝΑΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., που αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»).  Η συμβατική αμοιβή της υπηρεσίας ορίζεται σε 104.510,85 € πλέον ΦΠΑ.

Τα οφέλη που προσδοκούμε ν’ αποκομίσουμε θα είναι σημαντικά τόσο για την ίδια τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. όσο και, σε τελική ανάλυση, για τους ίδιους τους Δημότες. Οι ίδιοι θα ξέρουν ότι η Επιχείρηση προχωράει συνεχώς σε θετικά βήματα προόδου και ότι πρωταρχική μέριμνα πάντα είναι, στις βρύσες των καταναλωτών να φθάνει κατάλληλο και ασφαλές πόσιμο νερό.

Κατασκευή νέου υδατόπυργου στην Τ.Κ. Καλαμιάς

Ο νέος υδατόπυργος
Ο νέος υδατόπυργος
Επίσκεψη του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στο έργο κι ενημέρωση απο στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Επίσκεψη του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στο έργο κι ενημέρωση απο τον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κρανιώτη και τους επιβλέποντες μηχανικούς κ.κ. Τριανταφυλλάκη και Καρέλη.

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε απο αρμόδια συσταθείσα Επιτροπή, η οριστική παραλαβή του έργου:”Κατασκευή νέου υδατόπυργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεσή του με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων”. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε απο την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας και η κατασκευή του συγχρηματοδοτήθηκε απο το ΕΣΠΑ Ε.Π. “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013”. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ενός νέου υδατόπυργου, χωρητικότητας 200 κ.μ., όπως επίσης και η κατασκευή νέου εσωτερικού κι εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 2.033,80 μ. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, η οποία αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό. Το τελικό κόστος κατασκευής ανήλθε σε 523.070,02 €, πλέον ΦΠΑ. Από τεχνικής άποψης, πρόκειται για μια άρτια κατασκευή. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων, εξαιτίας των δυσμενών τοπικών συνθηκών (υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, κακή ποιότητα εδάφους). Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ειδική μέθοδος θεμελίωσης, ούτως ώστε το συνολικό βάρος του υδατόπυργου και της θεμελίωσης, να εξισώνεται με το βάρος των γαιών εκσκαφής (επιπλέουσα θεμελίωση). Από λειτουργικής άποψης, έχει ενσωματωθεί σύγχρονη τεχνολογία, που περιλαμβάνει τετράδυμο αντλητικό συγκρότημα με ρύθμιση στροφών μέσω inverters, P.L.C. που ελέγχει τις απαιτήσεις του συστήματος κι εκκινεί κατ’ επιλογή τις αντλίες, οθόνη αφής για την ένδειξη λειτουργιών και παραμετροποίηση, αναλογικούς μετρητές πίεσης δικτύου διανομής και  στάθμης δεξαμενής, ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, αυτόματο σύστημα έγχυσης και μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου μέσω επεξεργαστή. Έχει εγκατασταθεί επίσης, σύστημα GSM MODEM αμφίδρομης επικοινωνίας, που επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει σε μορφή μηνύματος όλους τους συναγερμούς  και τις παραμέτρους λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι όλες οι σωληνώσεις εντός του υδατόπυργου, είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να δώσει τέλος στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της Τ. Κ. Καλαμιάς και συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών.