Ειδικό τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες

Παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού απο το πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών. Πολύτεκνοι μέχρι και το 24ο έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένοιας. Τρίτεκνοι για οσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα. Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία. Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.  Οι τυφλοί πάνω…

Περισσότερα