Στην περίπτωση που διαπιστώσεται διαρροή νερού σε κάποιο σημείο του δικτύου, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε αμέσως στο τηλέφωνο 26810 70140, ακόμη και εκτός του ωραρίου εργασίας και τις αργίες.
Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης η ΔΕΥΑ δικαιούται χωρίς άλλη ειδοποίηση να επιβαρύνη την οφειλή με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας,να διακόψει την παροχή και να χρεώση τέλη επανασύνδεσης.
Αν είστε ένοικος δώστε στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τα δικά σας στοιχεία.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑ, υπεύθυνος για τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς ενοικιαστών, μετά την αποχώρησή τους απο το ακίνητο είναι ο ιδιοκτήτης του.