326Καλόβατος10-4-2024Έντυπα Μ-Φ
325Χαλκιάδες10-4-2024Έντυπο Μ
324Ρόκκα10-4-2024Έντυπα Μ-Φ
323Αγ. Σπυρίδων15-3-2024Έντυπα Μ-Φ
322Χαλκιάδες28-2-2024Έντυπο Μ
321Πλησιοί14-2-2024Έντυπο Μ
320Καλόβατος14-2-2024Έντυπο Μ
319Καλαμιά14-2-2024Έντυπο Μ
318Αγ. Σπυρίδων31-1-2024Έντυπο Μ
317Ρόκκα31-1-2024Έντυπο Μ
316Χαλκιάδες12-12-2023Έντυπα Μ-Φ-Χ
315Κιρκιζάτες14-11-2023Έντυπο Μ
314Πλησιοί14-11-2023Έντυπο Μ
313Καλαμιά7-11-2023
312Καλόβατος31-10-2023Έντυπα Μ-Φ
311Αγ. Σπυρίδων31-10-2023Έντυπο Μ
310Ρόκκα31-10-2023Έντυπο Μ
309Χαλκιάδες11-10-2023Έντυπο Μ
308Κιρκιζάτες26-9-2023Έντυπο Μ
307Καλόβατος12-9-2023Έντυπο Μ
306Άγιος Σπυρίδων12-9-2023Έντυπο Μ
305Καλαμιά12-9-2023Έντυπα Μ-Φ
304Ρόκκα12-9-2023Έντυπο Μ
303Χαλκιάδες5-9-2023Έντυπο Μ
302Καλαμιά22-8-2023Έντυπα Μ-Φ
301Ρόκκα2-8-2023Έντυπο Μ
300Κιρκιζάτες2-8-2023Έντυπο Μ
299Άγιος Σπυρίδων26-7-2023Έντυπα Μ-Φ
298Χαλκιάδες26-7-2023Έντυπο Μ
297Καλόβατος10-7-2023Έντυπο Μ
296Πλησιοί10-7-2023Έντυπα Μ-Φ
295Καλαμιά27-6-2023Έντυπα Μ-Φ
294Ρόκκα27-6-2023Έντυπα Μ-Φ-Χ
293Χαλκιάδες17-5-2023
Έντυπα Μ-Φ
292Ρόκκα11-5-2023Έντυπο Μ
291Καλόβατος3-5-2023Έντυπα Μ-Φ
290Κιρκιζάτες19-4-2023Έντυπο Μ
289Άγιος Σπυρίδων11-4-2023Έντυπο Μ
288Χαλκιάδες11-4-2023Έντυπο Μ
287Ρόκκα11-4-2023Έντυπα Μ-Φ
286Καλαμιά5-4-2023Έντυπα Μ-Φ
285Καλόβατος29-3-2023Έντυπο Μ
284Ρόκκα14-3-2023Έντυπο Μ
283Ρόκκα21-12-2022Έντυπα Μ-Φ
282Καλαμιά14-12-2022Έντυπα Μ-Φ
281Κιρκιζάτες14-12-2022Έντυπα Μ-Φ
280Χαλκιάδες6-12-2022Έντυπα Μ-Φ-Χ
279Πλησιοί29-11-2022Έντυπο Μ
278Άγιος Σπυρίδων29-11-2022Έντυπο Μ
277Καλόβατος16-11-2022Έντυπο Μ
276Καλαμιά16-11-2022Έντυπο Μ
275Ρόκκα16-11-2022Έντυπα Μ-Φ-Χ
274Άγιος Σπυρίδων1-11-2022Έντυπο Μ
273Κιρκιζάτες1-11-2022Έντυπο Μ
272Χαλκιάδες1-11-2022Έντυπο Μ
271Καλαμιά25-10-2022Έντυπο Μ
270Ρόκκα19-10-2022Έντυπα Μ-Φ
269Καλόβατος7-10-2022Έντυπο Μ
268Χαλκιάδες7-10-2022Έντυπα Μ-Φ
267Άγιος Σπυρίδων30-9-2022Έντυπο Μ
266Καλαμιά30-9-2022Έντυπο Μ
265Πλησιοί16-9-2022Έντυπα Μ-Φ
264Ρόκκα16-9-2022Έντυπο Μ
263Χαλκιάδες31-8-2022Έντυπα Μ-Φ
262Κιρκιζάτες23-8-2022Έντυπο Μ
261Άγιος Σπυρίδων23-8-2022Έντυπα Μ-Φ
260Ρόκκα9-8-2022Έντυπα Μ-Φ
259Κιρκιζάτες26-7-2022Έντυπα Μ-Φ
258Πλησιοί8-7-2022Έντυπο Μ
257Χαλκιάδες8-7-2022Έντυπα Μ-Φ
256Ρόκκα8-7-2022Έντυπο Μ
255Καλόβατος29-6-2022Έντυπο Μ
254Άγιος Σπυρίδων29-6-2022Έντυπο Μ
253Άγιος Σπυρίδων11-5-2022Έντυπα Μ-Φ
252Καλόβατος11-5-2022Έντυπο Μ
251Χαλκιάδες27-4-2022Έντυπα Μ-Φ
250Άγιος Σπυρίδων27-4-2022Έντυπο Μ
249Καλαμιά19-4-2022Έντυπα Μ-Φ
248Ρόκκα6-4-2022Έντυπα Μ-Φ
247Καλαμιά6-4-2022Έντυπο Μ
246Καλόβατος15-3-2022Έντυπο Μ
245Πλησιοί9-2-2022Έντυπο Μ
244Άγιος Σπυρίδων31-1-2022Έντυπο Μ
243Ρόκκα26-1-2022Έντυπο Μ
242Χαλκιάδες26-1-2022Έντυπο Μ
241Χαλκιάδες31-12-2021Έντυπα Μ-Φ-Χ
240Καλόβατος28-12-2021Έντυπο Μ
239Καλαμιά28-12-2021Έντυπα Μ-Φ
238Ρόκκα28-12-2021Έντυπα Μ-Φ
237Χαλκιάδες16-12-2021Έντυπο Μ
236Άγιος Σπυρίδων16-12-2021Έντυπο Μ
235Ρόκκα13-10-2021Έντυπα Μ-Φ
234Καλόβατος6-10-2021Έντυπο Μ
233Πλησιοί6-10-2021Έντυπο Μ
232Ρόκκα24-9-2021Έντυπα Μ-Φ
231Καλαμιά16-9-2021Έντυπα Μ-Φ
230Άγιος Σπυρίδων16-9-2021Έντυπα Μ-Φ
229Ρόκκα8-9-2021Έντυπα Μ-Φ
228Καλόβατος8-9-2021Έντυπα Μ-Φ
227Καλαμιά22-7-2021Έντυπο Μ
226Κιρκιζάτες22-7-2021Έντυπο Μ
225Άγιος Σπυρίδων22-7-2021Έντυπα Μ-Φ
224Καλαμιά23-6-2021Έντυπο Μ
223Ρόκκα23-6-2021Έντυπα Μ-Φ
222Ρόκκα23-6-2021Έντυπο Χ
221Καλαμιά1-6-2021Έντυπο Μ
220Άγιος Σπυρίδων1-6-2021Έντυπο Μ
219Καλόβατος24-5-2021Έντυπο Μ
218Καλόβατος13-5-2021Έντυπα Μ-Φ
217Ρόκκα13-5-2021Έντυπα Μ-Φ
216Ρόκκα28-4-2021Έντυπο Μ
215Χαλκιάδες28-4-2021Έντυπο Μ
214Κιρκιζάτες21-4-2021Έντυπα Μ-Φ
213Καλαμιά21-4-2021Έντυπα Μ-Φ
212Χαλκιάδες31-3-2021Έντυπα Μ-Φ
211Καλόβατος24-3-2021Έντυπο Μ
210Πλησιοί24-3-2021Έντυπο Μ
209Καλαμιά12-3-2021Έντυπο Μ
208Ρόκκα12-3-2021Έντυπο Μ
207Ρόκκα3-3-2021Έντυπα Μ-Φ
206Καλόβατος16-2-2021Έντυπο Μ
205Άγιος Σπυρίδωνας16-2-2021Έντυπα Μ-Φ
204Καλαμιά23-12-2020Έντυπο Μ
203Χαλκιάδες17-12-2020Έντυπα Μ-Φ-Χ
202Κιρκιζάτες7-12-2020Έντυπο Μ
201Καλαμιά7-12-2020Έντυπα Μ-Φ
200Ρόκκα30-11-2020Έντυπα Μ-Φ-Χ
199Πλησιοί26-11-2020Έντυπο Μ
198Άγιος Σπυρίδωνας26-11-2020Έντυπα Μ-Φ
197Καλόβατος11-11-2020Έντυπο Μ
196Χαλκιάδες11-11-2020Έντυπα Μ-Φ
195Καλόβατος28-10-2020Έντυπο Μ
194Άγιος Σπυρίδωνας28-10-2020Έντυπα Μ-Φ
193Άγιος Σπυρίδωνας11-9-2020Έντυπα Μ-Φ
192Καλαμιά11-9-2020Έντυπο Μ
191Άγιος Σπυρίδωνας7-8-2020Έντυπο Μ
190Κιρκιζάτες15-7-2020Έντυπο Μ
189Καλόβατος10-7-2020Έντυπο Μ
188Άγιος Σπυρίδωνας10-7-2020Έντυπα Μ-Φ
187Καλαμιά11-6-2020Έντυπα Μ-Φ
186Πλησιοί3-6-2020Έντυπο Μ
185Ρόκκα3-6-2020Έντυπα Μ-Φ
184Χαλκιάδες29-5-2020Έντυπο Μ
183Άγιος Σπυρίδωνας20-5-2020Έντυπο Μ
182Κιρκιζάτες20-5-2020Έντυπα Μ-Φ
181Ρόκκα15-5-2020Έντυπο Μ
180Καλαμιά15-5-2020Έντυπα Μ-Φ
179Καλόβατος30-4-2020Έντυπο Μ
178Ρόκκα13-4-2020Έντυπο Μ
177Καλαμιά13-4-2020Έντυπα Μ-Φ
176Πλησιοί3-4-2020Έντυπα Μ-Φ
175Χαλκιάδες3-4-2020Έντυπο Μ
174Άγιος Σπυρίδωνας30-3-2020Έντυπα Μ-Φ
173Ρόκκα23-3-2020Έντυπο Μ
172Κιρκιζάτες18-3-2020Έντυπο Μ
171Ρόκκα17-3-2020Έντυπα Μ-Φ
170Χαλκιάδες17-3-2020Έντυπο Μ
169Χαλκιάδες17-3-2020Έντυπο Μ
168Ρόκκα27-2-2020Έντυπα Μ-Χ
167Άγιος Σπυρίδωνας27-2-2020Έντυπα Μ-Χ
166Καλόβατος28-1-2020Έντυπο Μ
165Άγιος Σπυρίδωνας28-1-2020Έντυπα Μ-Φ
164Χαλκιάδες14-1-2020Έντυπο Μ
163Ρόκκα14-1-2020Έντυπο Μ
162Ρόκκα28-11-2019Έντυπο Μ
161Κιρκιζάτες22-11-2019Έντυπο Φ
160Καλαμιά1-11-2019Έντυπο Μ
159Χαλκιάδες24-10-2019Έντυπο Μ
158Ρόκκα24-10-2019Έντυπα Μ-Χ
157Καλόβατος18-10-2019Έντυπα Μ-Φ
156Άγιος Σπυρίδωνας20-9-2019Έντυπα Μ-Φ
155Καλόβατος20-9-2019Έντυπο Μ
154Καλαμιά11-7-2019Έντυπο Μ
153Ρόκκα11-7-2019Έντυπο Μ
152Άγιος Σπυρίδωνας27-6-2019Έντυπα Μ-Φ
151Καλόβατος27-6-2019Έντυπο Μ
150Ρόκκα26-6-2019Έντυπα Μ-Φ-Χ-ΡΔ
149Καλόβατος13-6-2019Έντυπα Μ-Φ
148Καλαμιά12-6-2019Έντυπα Μ-Χ
147Κιρκιζάτες6-6-2019Έντυπα Μ-Φ
146Χαλκιάδες21-5-2019Έντυπο Μ
145Καλαμιά21-5-2019Έντυπα Μ-Φ
144Πλησιοί14-5-2019Έντυπα Μ-Φ
143Άγιος Σπυρίδωνας6-5-2019Έντυπο Μ
142Καλόβατος6-5-2019Έντυπα Μ-Φ
141Άγιος Σπυρίδωνας4-4-2019Έντυπα Μ-Φ
140Καλαμιά4-4-2019Έντυπο Μ
139Κιρκιζάτες4-4-2019Έντυπα Μ-Φ
138Καλόβατος4-4-2019Έντυπο Μ
137Χαλκιάδες3-4-2019Έντυπα Μ-Φ
136Ρόκκα13-3-2019Έντυπα Μ-Φ
135Κιρκιζάτες13-3-2019Έντυπα Μ-Φ
134Ρόκκα17-12-2018Έντυπο Μ
133Ρόκκα17-12-2018Έντυπο Μ
132Άγιος Σπυρίδωνας21-12-2018Έντυπα Μ-Φ
131Κιρκιζάτες21-12-2018Έντυπο Μ
130Χαλκιάδες9-11-2018Έντυπο Μ
129Κιρκιζάτες9-11-2018Έντυπο Μ
128Άγιος Σπυρίδωνας13-9-2018Έντυπα Μ-Φ
127Καλαμιά6-9-2018Έντυπο Μ
126Κιρκιζάτες13-7-2018Έντυπα Μ-Φ
125Πλησιοί13-7-2018Έντυπο Μ
124Καλόβατος13-6-2018Έντυπο Μ
123Πλησιοί13-6-2018Έντυπο Μ
122Καλαμιά29-5-2018Έντυπο Χ
121Χαλκιάδες29-5-2018Έντυπο Χ
120Κιρκιζάτες4-5-2018Έντυπο Μ
119Πλησιοί4-5-2018Έντυπο Μ
118Χαλκιάδες19-4-2018Έντυπο Μ
117Καλαμιά19-4-2018Έντυπο Μ
116Ρόκκα19-4-2018Έντυπο Μ
115Ρόκκα7-3-2018Έντυπο Μ
114Χαλκιάδες7-3-2018Έντυπο Μ
113Χαλκιάδες7-3-2018Έντυπα Μ-Φ
112Πλησιοί7-3-2018Έντυπα Μ-Φ
111Κιρκιζάτες22-2-2018Έντυπο Μ
110Άγιος Σπυρίδωνας22-2-2018Έντυπα Μ-Φ
109Καλαμιά14-2-2018Έντυπο Μ
108Καλόβατος14-2-2018Έντυπο Μ
107Άγιος Σπυρίδωνας13-12-2017ΕΝΤΥΠΑ
106Καλόβατος13-12-2017ΕΝΤΥΠΑ
105Καλαμιά8-12-2017ΕΝΤΥΠΑ
104Ρόκκα4-12-2017Έντυπο
103Καλαμιά27-11-2017Έντυπο
102Κιρκιζάτες23-11-2017Έντυπο
101Πλησιοί23-11-2017Έντυπο
100Καλαμιά16-11-2017Έντυπο
99Καλόβατος9-11-2017Έντυπα
98Πλησιοί9-11-2017Έντυπο
97Άγιος Σπυρίδωνας1-11-2017Έντυπο
96Ρόκκα26-10-2017Έντυπο
95Ρόκκα26-10-2017Έντυπα
94Κιρκιζάτες9-10-2017Έντυπο
93Καλαμιά2-10-2017Έντυπο
92Πλησιοί18-9-2017Έντυπο
91Χαλκιάδες18-9-2017Έντυπο
90Άγιος Σπυρίδωνας18-9-2017Έντυπο
89Καλόβατος13-9-2017Έντυπα
88Κιρκιζάτες31-8-2017Έντυπο
87Καλόβατος31-8-2017Έντυπο
86Καλόβατος27-7-2017Έντυπα
85Καλαμιά11-7-2017Έντυπο
84Ρόκκα11-7-2017Έντυπα
83Άγιος Σπυρίδωνας27-6-2017Έντυπο
82Καλόβατος 21-6-2017Έντυπα
81Χαλκιάδες14-6-2017Έντυπα
80Άγιος Σπυρίδωνας24-5-2017Έντυπα
79Χαλκιάδες18-5-2017Έντυπα
78Κιρκιζάτες18-5-2017Έντυπο
77Καλόβατος18-5-2017Έντυπο
76Πλησιοί18-5-2017Έντυπο
75Ρόκκα10-4-2017Έντυπα
74Πλησιοί27-3-2017Έντυπο
73Κιρκιζάτες27-3-2017Έντυπα
72Χαλκιάδες21-3-2017Έντυπο
71Καλόβατος2-3-2017Έντυπο
70Πλησιοί2-3-2017Έντυπο
69Καλαμιά2-3-2017Έντυπο
68Καλαμιά7-12-2016ΕΝΤΥΠΑ
67Κιρκιζάτες7-12-2016Έντυπο
66Καλόβατος7-12-2016Έντυπο
65Πλησιοί7-12-2016Έντυπο
64Χαλκιάδες2-12-2016ΕΝΤΥΠΑ
63Άγιος Σπυρίδωνας9-11-2016Έντυπο
62Κιρκιζάτες9-11-2016Έντυπο
61Καλαμιά24-10-2016Έντυπο
60Χαλκιάδες5-10-2016Έντυπα
59Καλαμιά27-9-2016Έντυπο
58Ρόκκα14-9-2016Έντυπο
57Καλόβατος13-7-2016Έντυπο
56Πλησιοί13-7-2016Έντυπο
55Καλαμιά29-6-2016Έντυπο
54Κιρκιζάτες2-6-2016Έντυπο
53Άγιος Σπυρίδωνας26-5-2016ΕΝΤΥΠΑ
52Καλαμιά26-5-2016Έντυπα
51Χαλκιάδες18-5-2016Έντυπο
50Χαλκιάδες18-5-2016Έντυπο
49Ρόκκα18-5-2016Έντυπο
48Ρόκκα11-5-2016Έντυπο
47Ρόκκα25-4-2016Έντυπο
46Πλησιοί4-4-2016Έντυπο
45Χαλκιάδες16-3-2016Έντυπο
44Πλησιοί9-3-2016Έντυπο
43Κιρκιζάτες9-3-2016Έντυπο
42Ρόκκα9-3-2016Έντυπο
41Άγιος Σπυρίδωνας16-2-2016Έντυπα
40Καλαμιά28-1-2016Έντυπο
39Καλόβατος28-1-2016Έντυπο
38Καλαμιά14-1-2016Έντυπο
37Ρόκκα2-12-2015Έντυπο
36Άγιος Σπυρίδωνας25-11-2015Έντυπα
35Καλόβατος11-11-2015Έντυπα
34Πλησιοί11-11-2015Έντυπο
33Κιρκιζάτες11-11-2015Έντυπο
32Καλαμιά11-11-2015Έντυπο
31Χαλκιάδες29-10-2015Έντυπα
30Άγιος Σπυρίδωνας13-10-2015Έντυπο
29Καλαμιά7-10-2015Έντυπα
28Πλησιοί16-9-2015Έντυπο
27Χαλκιάδες2-9-2015Έντυπο
26Ρόκκα2-9-2015Έντυπο
25Άγιος Σπυρίδωνας2-9-2015Έντυπο
24Κιρκιζάτες2-9-2015Έντυπο
23Καλόβατος2-9-2015Έντυπα
22Ρόκκα29-7-2015Έντυπο
21Καλαμιά15-7-2015Έντυπο
20Καλόβατος1-7-2015Έντυπο
19Αγ. Σπυρίδων1-7-2015Έντυπο
18Κιρκιζάτες24-06-2015Έντυπο
17Καλαμιά16-06-2015Έντυπο
16Ρόκκα5-6-2015Έντυπο
15Ρόκκα5-6-2015Έντυπο
14Πλησιοί28-5-2015Έντυπο
13Κιρκιζάτες28-5-2015Έντυπο
12Καλόβατος28-5-2015Έντυπο
11Χαλκιάδες28-5-2015Έντυπο
10Αγ. Σπυρίδων20-5-2015Έντυπο
9Καλόβατος29-4-2015Έντυπο
8Άγιος Σπυρίδων29-4-2015Έντυπο
7Καλαμιά18-3-2015Έντυπο
6Χαλκιάδες17-09-2014Εντυπο
5Αγιος Σπυρίδων17-09-2014Εντυπο
4Καλόβατος02-10-2014Εντυπο
3Ρόκκα22-10-2014Εντυπο
2Πλησιοί13-11-2014Εντυπο
1Κιρκιζάτες11-12-2014Εντυπο