Οι τιμές του παρακάτω πίνακα διαμορφώνονται με βάση τις αποφάσεις 146/2021  και   214/2022

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται ανα τρίμηνο για όλες τις Δ.Ε.

Δ.Ε. πρώην Δήμου Αρταίων

Α. Αξία νερού

  • Πάγιο Υδρευσης 8,55 ευρώ ανεξάρτητα απο την κατανάλωση
  • Φ.Π.Α. 24%

 

 • 1-20 m3 0,12 ευρώ
 • 21-30 m3 0,50 ευρώ
 • 31-60 m3 0,75 ευρώ
 • 61-100 m3 1,10 ευρώ
 • 101 m3 και άνω 1,20 ευρώ
 • Φ.Π.Α. 13%

Β. Τέλος χρήσης αποχέτευσης

 • Πάγιο Αποχέτευσης 10,55 ευρώ
 • 1-20 m3 0,10 ευρώ
 • 21m3 και άνω 0,40 ευρώ
 • Φ.Π.Α. 24%

 Γ. Υπόλοιπες υπηρεσίες

 • Η άδεια παροχής νερού 180,00 Ευρώ ανά παροχή
 • Τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση Τ=Α+ΒxΕ για παλιές οικοδομές Α=50,00 Ευρώ και Β=4,00 Ευρώ, Ε=Εμβαδόν
 • Τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση Τ=Α+ΒxΕ για νέες οικοδομές Α=100,00 Ευρώ και Β=5,50 Ευρώ, Ε=Εμβαδόν
 • Μετατόπιση υδρομέτρου 75 Ευρώ ανά υδρόμετρο.
 • Εκσκαφή και αποκατάσταση οδοστρώματος από άσφαλτο ή τσιμέντο 31 Ευρώ/τρέχον μέτρο.
 • Γαιώδης εκσκαφή 20 Ευρώ/τρέχον μέτρο.
 • Το δικαίωμα επανασύνδεσης 15 Ευρώ.
 • Δικαίωμα εκκένωσης των ιδιωτικών βυτίων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 20 Ευρώ ανά βυτίο.
 • Εκκένωση βόθρων με το βυτίο της Επιχείρησης 31 Ευρώ ανά βυτίο.
 • Καθαρισμός φρεατίου λιποσσυλέκτου 16 Ευρώ ανά φρεάτιο.
 • Ποινή παράνομης σύνδεσης ή επανασύνδεσης Επιβάλλεται στο ύψος της αξίας 100 m3 νερού που θα συνεισπράτεται με τον λογαριασμό που θα εκδίδεται αμέσως μετά την διαπίστωση της παράβασης.
 • Τέλη καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών Υπολογίζονται με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας και μέχρι το 200 % του κεφαλαίου και δεν θα εισπράττονται αν το ποσό είναι μικρότερο των 0,20 €, με αρχή υπολογισμού την 31η ημέρα από της ημερομηνίας λήξεως
 • Το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση όταν εισπράττεται από την Επιχείρηση τοις μετρητοίς εισπράττεται με έκπτωση 10%.
 • +24% Φ.Π.Α.

Δημοτικών Διαμερισμάτων Λιμήνης, Κωστακιών και Κεραματών (Τομέας Ι και Ζ).

Α. Αξία νερού

 • Πάγιο ύδρευσης 8,55 ευρώ ανεξάρτητα απο την κατανάλωση
 • 1-20 m3 0,12 ευρώ
 • 21-30 m3 0,25 ευρώ
 • 31-60 m3 0,40 ευρώ
 • 61-100 m3 0,60 ευρώ
 • 101 m3 και άνω 0,70 ευρώ.
 • +Φ.Π.Α. 13%

Β. Τέλος χρήσης αποχέτευσης

 • Πάγιο Αποχέτευσης 10,55 ευρώ
 • 1-20 m3 0,10 ευρώ
 • 21m3 και άνω 0,40 ευρώ
 • Φ.Π.Α. 24%

Γ. Υπόλοιπες υπηρεσίες

 • Η άδεια παροχής νερού 180 Ευρώ ανά παροχή
 • Υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η Επιχείρηση στα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα Ισχύει το τιμολόγιο που ισχύει για τον υπόλοιπο Δήμο.
 • Φ.Π.Α. 24%

Δ.Ε. Αμβρακικού,Φιλοθέης,Βλαχερνών και Ξηροβουνίου.

Α. Αξία νερού

 • Πάγιο ύδρευσης τριμήνου 6,00 ευρώ ανεξάρτητα απο την κατανάλωση
 • 1-20 m3 0,12 ευρώ
 • 21-30 m3 0,25 ευρώ
 • 31-60 m3 0,40 ευρώ
 • 61-100 m3 0,60 ευρώ
 • 101 m3 και άνω 0,70 ευρώ.
 • +Φ.Π.Α. 13%

 Β. Υπόλοιπες υπηρεσίες

 • Η άδεια παροχής νερού 180 Ευρώ ανά παροχή
 • Υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η Επιχείρηση στα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα Ισχύει το τιμολόγιο που ισχύει για τον υπόλοιπο Δήμο.
 • Ειδικό τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες.
 • Παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού απο το πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών. 1) Πολύτεκνοι μέχρι και το 24ο έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένοιας. 2) Τρίτεκνοι για οσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα. 3) Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία. 4) Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.  5) Οι τυφλοί πάνω απο 80%. 6) Οι ανάπηροι με αναπηρία απο 80% και άνω.
 • Φ.Π.Α. 24%