325Δαφνωτή4-6-2024Έντυπο Μ
324Σκούπα4-6-2024Έντυπο Μ
323Ροδαυγή4-6-2024Έντυπα Μ-Φ
322Πιστιανά4-6-2024Έντυπο Μ
321Παντάνασσα24-5-2024Έντυπο Μ
320Καμπή24-5-2024Έντυπα Μ-Φ
319Αμπέλια2-5-2024Έντυπα Μ-Φ
318Αμμότοπος2-5-2024Έντυπο Μ
317Δαφνωτή19-4-2024Έντυπο Μ
316Σκούπα19-4-2024Έντυπο Μ
315Ροδαυγή19-4-2024Έντυπο Μ
314Πιστιανά19-4-2024Έντυπα Μ-Φ
313Καμπή10-4-2024Έντυπο Μ
312Παντάνασσα10-4-2024Έντυπο Μ
311Ροδαυγή22-3-2024Έντυπα Μ-Φ
310Δαφνωτή22-3-2024Έντυπο Μ
309Σκούπα22-3-2024Έντυπο Μ
308Πιστιανά22-3-2024Έντυπο Μ
307Αμμότοπος28-2-2024Έντυπο Μ
306Καμπή28-2-2024Έντυπο Μ
305Καμπή24-1-2024Έντυπο Μ
304Ροδαυγή19-12-2023Έντυπα Μ-Φ-Χ
303Πιστιανά19-12-2023Έντυπο Μ
302Πλατάνια19-12-2023Έντυπο Μ
301Καμπή19-12-2023Έντυπα Μ-Φ-Χ
300Αμμότοπος12-12-2023Έντυπα Μ-Φ-Χ
299Δαφνωτή28-11-2023Έντυπο Μ
298Σκούπα28-11-2023Έντυπο Μ
297Ροδαυγή28-11-2023Έντυπα Μ-Φ
296Πιστιανά28-11-2023Έντυπο Μ
295Αμπέλια14-11-2023Έντυπο Μ
294Καμπή14-11-2023Έντυπα Μ-Φ
293Αμμότοπος18-10-2023Έντυπο Μ
292Δαφνωτή18-10-2023Έντυπο Μ
291Πιστιανά18-10-2023Έντυπο Μ
290Παντάνασσα3-10-2023Έντυπο Μ
289Αμμότοπος3-10-2023Έντυπα Μ-Φ
288Αμπέλια3-10-2023Έντυπο Μ
287Δαφνωτή19-9-2023Έντυπο Μ
286Σκούπα19-9-2023Έντυπο Μ
285Ροδαυγή19-9-2023Έντυπο Μ
284Πιστιανά19-9-2023Έντυπο Μ
283Πλατάνια19-9-2023Έντυπο Μ
282Καμπή5-9-2023Έντυπα Μ-Φ
281Αμπέλια9-8-2023Έντυπα Μ-Φ
280Παντάνασσα9-8-2023Έντυπο Μ
279Καμπή2-8-2023Έντυπα Μ-Φ
278Δαφνωτή19-7-2023Έντυπο Μ
277Σκούπα19-7-2023Έντυπο Μ
276Ροδαυγή19-7-2023Έντυπα Μ-Φ
275Πιστιανά19-7-2023Έντυπο Μ
274Σκούπα15-6-2023Έντυπο Μ
273Ροδαυγή15-6-2023Έντυπα Μ-Φ
272Πιστιανά15-6-2023Έντυπο Μ
271Παντάνασσα24-5-2023Έντυπο Μ
270Καμπή3-5-2023Έντυπα Μ-Φ
269Αμπέλια26-4-2023Έντυπα Μ-Φ
268Δαφνωτή26-4-2023Έντυπα Μ-Φ
267Σκούπα26-4-2023Έντυπο Μ
266Ροδαυγή26-4-2023Έντυπο Μ
265Πιστιανά26-4-2023Έντυπο Μ
264Παντάνασσα5-4-2023Έντυπο Μ
263Αμπέλια5-4-2023Έντυπο Μ
262Αμμότοπος23-3-2023Έντυπο Μ
261Σκούπα23-3-2023Έντυπο Μ
260Ροδαυγή23-3-2023Έντυπα Μ-Φ
259Πιστιανά23-3-2023Έντυπο Μ
258Καμπή14-3-2023Έντυπα Μ-Φ
257Καμπή22-2-2023Έντυπο Φ
256Καμπή15-2-2023Έντυπο Μ
255Καμπή15-2-2023Έντυπο Φ
254Παντάνασσα14-12-2022Έντυπο Μ
253Αμπέλια14-12-2022Έντυπο Μ
252Καμπή6-12-2022Έντυπα Μ-Φ-Χ
251Αμμότοπος6-12-2022Έντυπα Μ-Φ-Χ
250Δαφνωτή11-11-2022Έντυπο Μ
249Σκούπα11-11-2022Έντυπο Μ
248Ροδαυγή11-11-2022Έντυπα Μ-Φ
247Πιστιανά11-11-2022Έντυπο Μ
246Παντάνασσα1-11-2022Έντυπα Μ-Φ
245Παντάνασσα25-10-2022Έντυπο Μ
244Καμπή25-10-2022Έντυπα Μ-Φ
243Παντάνασσα11-10-2022Έντυπο Μ
242Αμμότοπος11-10-2022Έντυπα Μ-Φ
241Ροδαυγή11-10-2022Έντυπα Μ-Φ
240Πιστιανά11-10-2022Έντυπο Μ
239Αμπέλια7-10-2022Έντυπο Μ
238Καμπή23-9-2022Έντυπα Μ-Φ
237Δαφνωτή23-9-2022Έντυπο Μ
236Σκούπα23-9-2022Έντυπο Μ
235Ροδαυγή23-9-2022Έντυπα Μ-Φ
234Παντάνασσα16-9-2022Έντυπα Μ-Φ
233Αμπέλια16-9-2022Έντυπα Μ-Φ
232Ροδαυγή9-8-2022Έντυπα Μ-Φ
231Καμπή9-8-2022Έντυπα Μ-Φ
230Καμπή13-7-2022Έντυπα Μ-Φ
229Αμμότοπος13-7-2022Έντυπο Μ
228Ροδαυγή13-7-2022Έντυπο Μ
227Πιστιανά13-7-2022Έντυπο Μ
226Δαφνωτή27-5-2022Έντυπο Μ
225Σκούπα27-5-2022Έντυπο Μ
224Ροδαυγή27-5-2022Έντυπα Μ-Φ
223Πιστιανά27-5-2022Έντυπο Μ
222Παντάνασσα27-4-2022Έντυπα Μ-Φ
221Αμπέλια19-4-2022Έντυπα Μ-Φ
220Αμμότοπος6-4-2022Έντυπα Μ-Φ
219Δαφνωτή22-3-2022Έντυπο Μ
218Σκούπα22-3-2022Έντυπο Μ
217Ροδαυγή22-3-2022Έντυπα Μ-Φ
216Πιστιανά22-3-2022Έντυπο Μ
215Καμπή15-3-2022Έντυπα Μ-Φ
214Καμπή26-1-2022Έντυπα Μ-Φ
213Παντάνασσα26-1-2022Έντυπο Μ
212Καμπή30-12-2021Έντυπα Μ-Φ-Χ
211Καμπή28-12-2021Έντυπα Μ-Φ
210Αμπέλια28-12-2021Έντυπο Μ
209Αμμότοπος23-12-2021Έντυπα Μ-Φ
208Πιστιανά23-12-2021Έντυπο Μ
207Ροδαυγή23-12-2021Έντυπα Μ-Φ
206Καμπή16-12-2021Έντυπα Μ-Φ
205Καμπή16-12-2021Έντυπα Μ-Φ
204Αμπέλια27-10-2021Έντυπα Μ-Φ
203Παντάνασσα6-10-2021Έντυπο Μ
202Δαφνωτή30-9-2021Έντυπο Μ
201Καμπή30-9-2021Έντυπα Μ-Φ
200Σκούπα30-9-2021Έντυπο Μ
199Ροδαυγή30-9-2021Έντυπα Μ-Φ
198Πιστιανά30-9-2021Έντυπο Μ
197Αμπέλια16-9-2021Έντυπο Μ
196Καμπή8-9-2021Έντυπα Μ-Φ
195Αμμότοπος13-8-2021Έντυπο Μ
194Φανερωμένη13-8-2021Έντυπα Μ-Φ
193Παντάνασσα29-7-2021Έντυπο Μ
192Αμμότοπος29-7-2021Έντυπα Μ-Φ
191Ροδαυγή29-7-2021Έντυπο Μ
190Δαφνωτή29-7-2021Έντυπο Μ
189Πιστιανά29-7-2021Έντυπο Μ
188Φανερωμένη29-7-2021Έντυπα Μ-Φ
187Καμπή22-7-2021Έντυπα Μ-Φ
186Παντάνασσα1-6-2021Έντυπα Μ-Φ
185Παντάνασσα28-4-2021Έντυπο Μ
184Σκούπα31-3-2021Έντυπο Μ
183Ροδαυγή31-3-2021Έντυπα Μ-Φ
182Αμμότοπος31-3-2021Έντυπο Μ
181Καμπή3-3-2021Έντυπο Μ
180Παντάνασσα3-3-2021Έντυπα Μ-Φ
179Αμμότοπος17-12-2020Έντυπα Μ-Φ-Χ
178Ροδαυγή Κερασίτσα17-12-2020Έντυπα Μ-Φ
177Αμπέλια7-12-2020Έντυπο Μ
176Καμπή30-11-2020Έντυπα Μ-Φ-Χ
175Παντάνασσα11-11-2020Έντυπα Μ-Φ
174Καμπή11-11-2020Έντυπο Μ
173Καμπή26-10-2020Έντυπα Μ-Φ
172Αμμότοπος26-10-2020Έντυπο Μ
171Ροδαυγή26-10-2020Έντυπα Μ-Φ
170Πιστιανά26-10-2020Έντυπο Μ
169Καμπή31-7-2020Έντυπα Μ-Φ
168Αμμότοπος31-7-2020Έντυπο Μ
167Ροδαυγή31-7-2020Έντυπο Μ
166Δαφνωτή31-7-2020Έντυπο Μ
165Πιστιανά31-7-2020Έντυπο Μ
164Καμπή1-7-2020Έντυπα Μ-Φ
163Ροδαυγή1-7-2020Έντυπο Μ
162Δαφνωτή1-7-2020Έντυπο Μ
161Σκούπα1-7-2020Έντυπο Μ
160Πιστιανά1-7-2020Έντυπο Μ
159Παντάνασσα11-6-2020Έντυπο Μ
158Αμπέλια29-5-2020Έντυπα Μ-Φ
157Αμμότοπος29-5-2020Έντυπο Μ
156Παντάνασσα22-5-2020Έντυπο Μ
155Καμπή22-5-2020Έντυπο Μ
154Δαφνωτή8-5-2020Έντυπο Μ
153Σκούπα8-5-2020Έντυπο Μ
152Πιστιανά8-5-2020Έντυπο Μ
151Ροδαυγή8-5-2020Έντυπα Μ-Φ
150Καμπή23-4-2020Έντυπο Μ
149Αμμότοπος23-4-2020Έντυπο Μ
148Δαφνωτή3-4-2020Έντυπο Μ
147Πιστιανά3-4-2020Έντυπο Μ
146Παντάνασσα30-3-2020Έντυπο Μ
145Αμμότοπος23-3-2020Έντυπα Μ-Φ
144Ροδαυγή19-3-2020Έντυπα Μ-Φ
143Καμπή17-3-2020Έντυπο Μ
142Καμπή27-2-2020Έντυπα Μ-Χ
141Αμπέλια7-2-2020Έντυπο Μ
140Παντάνασσα7-2-2020Έντυπα Μ-Φ
139Αμμότοπος30-1-2020Έντυπο Μ
138Ροδαυγή30-1-2020Έντυπα Μ-Φ
137Καμπή30-1-2020Έντυπα Μ-Φ
136Καμπή14-1-2020Έντυπα Μ-Φ
135Αμπέλια1-11-2019Έντυπο Μ
134Καμπή1-11-2019Έντυπο Μ
133Αμμότοπος1-11-2019Έντυπο Μ
132Δαφνωτή4-10-2019Έντυπο Μ
131Ροδαυγή4-10-2019Έντυπα Μ-Φ
130Πιστιανά4-10-2019Έντυπο Μ
129Ροδαυγή11-9-2019Έντυπα Μ-Φ
128Αμμότοπος11-9-2019Έντυπο Μ
127Καμπή11-9-2019Έντυπα Μ-Φ
126Καμπή26-6-2019Έντυπα Μ-Δ-Χ-ΡΔ
125Ροδαυγή18-6-2019Έντυπα Μ-Φ-Χ
124Καμπή18-6-2019Έντυπα Μ-Φ
123Αμμότοπος14-5-2019Έντυπα Μ-Φ
122Σκούπα18-4-2019Έντυπο Μ
121Πιστιανά18-4-2019Έντυπο Μ
120Ροδαυγή18-4-2019Έντυπα Μ-Φ
119Καμπή12-2-2019Έντυπα Μ-Φ
118Ροδαυγή24-12-2018Έντυπα Μ-Χ
117Καμπή24-12-2018Έντυπα Μ-Χ
116Καμπή6-9-2018Έντυπο Μ
115Αμμότοπος6-9-2018Έντυπο Μ
114Δαφνωτή6-7-2018Έντυπο Μ
113Σκούπα6-7-2018Έντυπο Μ
112Ροδαυγή6-7-2018Έντυπα Μ-Φ
111Πιστιανά6-7-2018Έντυπο Μ
110Καμπή18-5-2018Έντυπο Μ
109Αμμότοπος18-5-2018Έντυπο Μ
108Αμμότοπος23-3-2018Έντυπο Μ
107Καμπή23-3-2018Έντυπο Μ
106Δαφνωτή14-3-2018Έντυπο Μ
105Σκούπα14-3-2018Έντυπο Μ
104Ροδαυγή14-3-2018Έντυπο Μ
103Ροδαυγή14-3-2018Έντυπα Μ-Φ
102Πιστιανά14-3-2018Έντυπα Μ-Φ
101Παντάνασσα14-2-2018Έντυπα Μ-Φ
100Σκούπα11-12-2017Έντυπο
99Ροδαυγή11-12-2017Έντυπα
98Πιστιανά11-12-2017Έντυπο
97Αμμότοπος16-11-2017Έντυπο
96Καμπή16-11-2017Έντυπα
95Παντάνασσα16-11-2017Έντυπο
94Παντάνασσα26-10-2017Έντυπο
93Καμπή26-10-2017Έντυπο
92Δαφνωτή16-10-2017Έντυπο
91Σκούπα16-10-2017Έντυπο
90Ροδαυγή16-10-2017ΕΝΤΥΠΑ
89Πιστιανά16-10-2017Έντυπα
88Δαφνωτή28-9-2017Έντυπο
87Σκούπα28-9-2017Έντυπο
86Ροδαυγή28-9-2017Έντυπα
85Πιστιανά28-9-2017Έντυπα
84Αμμότοπος6-9-2017Έντυπα
83Σκούπα20-7-2017Έντυπο
82Ροδαυγή20-7-2017Έντυπο
81Ροδαυγή20-7-2017Έντυπα
80Πιστιανά20-7-2017Έντυπο
79Παντάνασσα6-7-2017Έντυπο
78Καμπή6-7-2017Έντυπα
77Παντάνασσα14-6-2017Έντυπο
76Καμπή14-6-2017Έντυπα
75Σκούπα8-6-2017Έντυπο
74Ροδαυγή8-6-2017Έντυπο
73Ροδαυγή8-6-2017Έντυπο
72Πιστιανά8-6-2017Έντυπα
71Παντάνασσα24-5-2017Έντυπο
70Καμπή24-5-2017Έντυπο
69Αμμότοπος10-5-2017Έντυπα
68Σκούπα10-5-2017Έντυπο
67Ροδαυγή10-5-2017ΕΝΤΥΠΑ
66Πιστιανά10-5-2017Έντυπο
65Δαφνωτή3-4-2017Έντυπο
64Σκούπα3-4-2017Έντυπο
63Ροδαυγή3-4-2017Έντυπα
62Ροδαυγή3-4-2017Έντυπο
61Πιστιανά3-4-2017Έντυπο
60Παντάνασσα21-3-2017Έντυπο
59Καμπή21-3-2017Έντυπα
58Αμμότοπος21-3-2017Έντυπο
57Αμμότοπος7-12-2016Έντυπα
56Ροδαυγή2-12-2016ΕΝΤΥΠΑ
55Δαφνωτή13-10-2016Έντυπο
54Σκούπα13-10-2016Έντυπο
53Ροδαυγή13-10-2016Έντυπο
52Ροδαυγή13-10-2016Έντυπα
51Πιστιανά13-10-2016Έντυπο
50Αμμότοπος5-10-2016Έντυπο
49Παντάνασσα27-9-2016Έντυπο
48Καμπή27-9-2016Έντυπο
47Δαφνωτή27-7-2016Έντυπο
46Σκούπα27-7-2016Έντυπο
45Ροδαυγή27-7-2016Έντυπα
44Πιστιανά27-7-2016Έντυπα
43Καμπή29-6-2016Έντυπα
42Παντάνασσα29-6-2016Έντυπο
41Δαφνωτή15-6-2016Έντυπο
40 Σκούπα15-6-2016Έντυπο
39Ροδαυγή15-6-2016Έντυπα
38Πιστιανά15-6-2016Έντυπο
37Δαφνωτή11-5-2016Έντυπο
36Παντάνασσα25-4-2016Έντυπο
35Πιστιανά16-3-2016Έντυπο
34Δαφνωτή2-3-2016Έντυπο
33Σκούπα Καπνά2-3-2016Έντυπο
32Ροδαυγή Κακολάγκαδο2-3-2016Έντυπα
31Παντάνασσα28-1-2016Έντυπο
30Πιστιανά9-12-2015Έντυπο
29Σκούπα9-12-2015Έντυπο
28Δαφνωτή9-12-2015Έντυπο
27Αμμότοπος2-12-2015Έντυπο
26Παντάνασσα2-12-2015Έντυπα
25Παντάνασσα13-10-2015Έντυπα
24Δαφνωτή7-10-2015Έντυπο
23Αμμότοπος7-10-2015Έντυπο
22Πιστιανά7-10-2015Έντυπο
21Σκούπα7-10-2015Έντυπο
20Αμμότοπος23-9-2015Έντυπα
19Παντάνασσα15-7-2015Έντυπο
18Παντάνασσα24-06-2015Έντυπο
17Δαφνωτή11-06-2015Έντυπο
16Πιστιανά11-06-2015Έντυπο
15Ροδαυγή11-06-2015Έντυπο
14Σκούπα11-06-2015Έντυπο
13Αμμότοπος5-6-2015Έντυπο
12Καμπή29-4-2015Έντυπο
11Παντάνασσα29-4-2015Έντυπο
10Σκούπα1-4-2015Έντυπο
9Ροδαυγή1-4-2015Έντυπο
8Πιστιανά1-4-2015Έντυπο
7Δαφνωτή1-4-2015Έντυπο
6Αμμότοπος11-12-2014Εντυπο
5Ροδαυγή5-11-2014Εντυπο
4Πιστιανά5-11-2014Εντυπο
3Δαφνωτή5-11-2014Εντυπο
2Αμμότοπος22-10-2014Εντυπο
1Αμμότοπος30-04-2014Εντυπο