Ανάλυση λυμάτων για την ανίχνευση ιικού φορτίου (covid)

Στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΑ, παίρνουμε δείγμα από τα λύματα εισόδου κάθε βδομάδα και σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ανιχνεύουμε την ύπαρξη ή μη ιικού φορτίου (covid) στα λύματα.        

Περισσότερα

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άρτας ολοκληρώθηκε το 1991 και έκτοτε λειτουργεί με προσωπικό της ΔΕΥΑ Άρτας. Ήταν ο πρώτος βιολογικός καθαρισμός που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Η κατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Δράσης για το Περιβάλλον, ENVIREG και κόστισε περίπου 500.000.000 δρχ.  Προβλέπονταν δύο φάσεις λειτουργίας, η Α’ Φάση για 27.500 Ι.Π.…

Περισσότερα