Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας) ιδρύθηκε σε εφαρμογή του Ν. 1069/1980 με την απόφαση 31/1981 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση 8/1992.
Η ίδρυσή της επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 472/2-7-1982 ΦΕΚ Α/86 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1984.

Tα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Δήμο με την ίδρυσή της ήταν:

 • τα υπάρχοντα τότε δίκτυα ύδρευσης (πεπαλαιωμένα),
 • τα υπάρχοντα τότε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων,
 • το παλαιό και εκτός λειτουργίας αντλιοστάσιο με τις γεωτρήσεις του
 • και οι δεξαμενές ύδρευσης 250,500,1000 και 1500 κυβικών μέτρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2307/1995 και Ν. 4483/2017 και ισχύει.

Το 2001 με το ΦΕΚ Β’ 612 οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεκτάθηκαν στις Κοινότητες Κωστακιών, Κεραματών και Λιμίνης, σε εφαρμογή της 58/2001 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων.

Το 2012 με το ΦΕΚ Β’ 203 οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεκτάθηκαν στα όρια του ενιαίου Δήμου Αρταίων, σε εφαρμογή της 59/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων.

Στην διάρκεια των χρόνων λειτουργίας της, η Δ.Ε.Υ.Α.Α., οργανώθηκε, στελεχώθηκε και ανέπτυξε δραστηριότητες στους τομείς ύδρευσης, ομβρίων υδάτων, αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

 • Αντικατέστησε όλο το παλαιό δίκτυο ύδρευσης κάνοντας ταυτόχρονα βελτιώσεις, παρεμβάσεις και ανακατασκευές, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες,
 • Εφαρμόζει όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και νόμους στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, αναρτώντας στον ιστότοπό της όλες τις αναλύσεις προς ενημέρωση,
 • Αντικατέστησε μέρος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και κατασκεύασε μεγάλο μέρος νέου δικτύου,
 • Μηχανοργάνωσε τις υπηρεσίες της,
 • Κατασκεύασε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τις οποίες σε διάφορες φάσεις επέκτεινε και αναβάθμισε (σύστημα SCADA κλπ),
 • Κατασκεύασε και ολοκλήρωσε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικιστικού ιστού της πόλης της Άρτας, των Κοινοτήτων Κωστακιών, Κεραματών, καθώς των οικισμών Αγ. Αναργύρων και Νέων Εργατικών Κατοικιών,
 • Βρίσκονται σε φάση παράδοσης ή ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων των Τ.Κ.Λιμίνης, Γλυκορρίζου, Αγ. Τριάδας Κεραματών, Γραμμενίτσας, Βλαχέρνας και Ελεούσας,
 • Προμηθεύτηκε σύγχρονο αποφρακτικό όχημα,
 • Εφοδίασε τα Τμήματά της με οχήματα πολλών τύπων και τα οποία εν καιρώ αντικαθιστά, για την ασφαλή μετακίνηση και την καλύτερη εκμετάλλευση από το προσωπικό,
 • Εκπονεί πληθώρα μελετών,
 • Μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα SCADA), διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης και ελέγχει αυτά για διαρροές,
 • Διαρκώς εντάσσει σε διάφορα χρηματοδοτικά Προγράμματα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά), την υλοποίηση προμηθειών και  την κατασκευή έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ,

με στόχο πάντα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.