Η Δ.Ε.Υ.Α.Α διοικείται απο εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι παράλληλη με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο,

β) Έξι αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Αρταίων, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στην παράταξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού,

γ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Μηχανικών Άρτας,

δ) Δύο δημότες ή μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αρταίων που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της Επιχείρησης,

ε) Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων της Επιχείρησης.

> Η οργάνωση και η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται βασικά από το Ν. 1069/1980, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και από κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης.

> Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορίζονται τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αποφάσεις του Δ.Σ.εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, ο δε τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της Επιχείρησης, ενεργείται σε ετήσια βάση από ορκωτούς λογιστές.

 

 Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δ.Σ. Καραγεώργος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Γιώτης Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος) Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  Σφαλτού Χαρίκλεια (Δημοτική Σύμβουλος)
  Θεμελής Σπυρίδων (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Μπέη Παναγιώτα (Δημοτική Σύμβουλος)
Τόλη Ανθή (Δημοτική Σύμβουλος)
Κωλέτσος Παντελής (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Χρηστάκης Ευάγγελος (Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. -Τμήμα Ηπείρου)
  Μπαλάγκας Γεώργιος (Δημότης)
Τσώτσου Ανδριανή (Δημότισσα)
Καλοκαίρη Ελένη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

                                                                                       

Η ΔΕΥΑΑ είναι μέλος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης ( Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)