Η Δ.Ε.Υ.Α.Α διοικείται απο εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι παράλληλη με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από:

α) Το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο,

β) Έξι αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Αρταίων, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού,

γ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Μηχανικών Άρτας,

δ) Δύο δημότες ή μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αρταίων που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της Επιχείρησης,

ε) Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων της Επιχείρησης.

> Η οργάνωση και η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται βασικά απο το Ν. 1069/1980, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και απο κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης.

> Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται απο το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορίζονται τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αποφάσεις του Δ.Σ.εγκρίνονται απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, ο δε τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της Επιχείρησης, ενεργείται σε ετήσια βάση απο ορκωτούς λογιστές.

 

 Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δ.Σ. Χρήστος Τσιρογιάννης  (Δήμαρχος)
  Χρηστούλης Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Πανέτας Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Σφήκας Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Κωλέτσος Παντελής (Δημοτικός Σύμβουλος)
Βασιλάκης Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Καραγεώργος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  Υφαντή Φωτεινή (Εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών)
  Αλυµάρα Αικατερίνη (Δημότης)
Σκουτέρη Φωτεινή (Δημότης)
Σπύρου Νικόλαος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

                                                                                       

Η ΔΕΥΑΑ είναι μέλος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης ( Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)