Διακήρυξη προμήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ» 

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης προμήθειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ”

Περισσότερα

Ποιότητα νερού

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας πρωταρχικός σκοπός είναι το νερό που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών, να είναι απόλυτα ασφαλές. Η απολύμανση του νερού γίνεται με σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες. Από το έτος 2007 είναι εγκατεστημένο στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης 1500 κ.μ., ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου. Ένα ίδιο σύστημα έχει τοποθετηθεί, το 2011 και…

Περισσότερα

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άρτας ολοκληρώθηκε το 1991 και έκτοτε λειτουργεί με προσωπικό της ΔΕΥΑ Άρτας. Ήταν ο πρώτος βιολογικός καθαρισμός που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Η κατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Δράσης για το Περιβάλλον, ENVIREG και κόστισε περίπου 500.000.000 δρχ.  Προβλέπονταν δύο φάσεις λειτουργίας, η Α’ Φάση για 27.500 Ι.Π.…

Περισσότερα