Με την υπηρεσία e-λογαριασμός, η ΔΕΥΑΑ σας στέλνει αντίγραφο του λογαριασμού ύδρευσης-αποχέτευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε.

Ο λογαριασμός ύδρευσης-αποχέτευσης θα συνεχίσει να παραδίδεται και στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Με την νέα υπηρεσία η ΔΕΥΑ σας δίνει την δυνατότητα:

  • να έχετε στη διάθεση σας τους λογαριασμούς σας άμεσα
  • να τυπώσετε αντίγραφά τους
  • να τους αρχειοθετείτε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή σας
  • να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς όλων των ακινήτων σας

 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείτε η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή, με την προσέλευση στα γραφεία της ΔΕΥΑ ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν με την αποστολή στο φάξ (26810 23518) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyaa2@otenet.gr των παρακάτω:

  1. Λογαριασμό ύδρευσης-αποχέτευσης.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και των δυο όψεων
  3. Αντίγραφο του συμβολαίου ή κληρονομητηρίου ή άλλου σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί οτι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή του συμφωνητικού ενοικίασης.
  4. Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση https://www.deya-artas.gr/?cat=25 ή στα γραφεία μας.