Ενημέρωση καταναλωτών

Ενημέρωση καταναλωτών Οι λογαριασμοί ύδρευσης μερικών καταναλωτών των δημοτικών ενοτήτων Αμβρακικού και Ξηροβουνίου έχουν επιδοθεί λάθος γι’αυτό θα επανεκδοθούν με την ένδειξη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και ημερομηνία εξόφλησης την 15/07/2022. Ζητούμε συγνώμη για το λάθος και παρακαλούμε για την κατανόησή τους.            

Περισσότερα

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

  Τίτλος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ. Φορέας Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ Προϋπολογισμός 104.510,85 € πλέον ΦΠΑ. Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιγραφή ΦΑΣΗ Ι: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία εφαρμογής του Σ.Α.Ν. ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή του Σ.Α.Ν., με μηνιαίες αναφορές και διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων. ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Ν.,…

Περισσότερα

22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1993, με στόχο να αναδείξει τη σημασία του νερού, του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου και την ανάγκη ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Κάθε χρόνο αναδεικνύεται ένα διαφορετικό ζήτημα του κύκλου του νερού. Για το…

Περισσότερα

Ειδικό τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες

Παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού απο το πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών. Πολύτεκνοι μέχρι και το 24ο έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένοιας. Τρίτεκνοι για οσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα. Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία. Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.  Οι τυφλοί πάνω…

Περισσότερα