Ο νέος υδατόπυργος
Ο νέος υδατόπυργος
Επίσκεψη του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στο έργο κι ενημέρωση απο στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Επίσκεψη του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στο έργο κι ενημέρωση απο τον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κρανιώτη και τους επιβλέποντες μηχανικούς κ.κ. Τριανταφυλλάκη και Καρέλη.

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε απο αρμόδια συσταθείσα Επιτροπή, η οριστική παραλαβή του έργου:”Κατασκευή νέου υδατόπυργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεσή του με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων”. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε απο την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας και η κατασκευή του συγχρηματοδοτήθηκε απο το ΕΣΠΑ Ε.Π. “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013”. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ενός νέου υδατόπυργου, χωρητικότητας 200 κ.μ., όπως επίσης και η κατασκευή νέου εσωτερικού κι εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 2.033,80 μ. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, η οποία αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό. Το τελικό κόστος κατασκευής ανήλθε σε 523.070,02 €, πλέον ΦΠΑ. Από τεχνικής άποψης, πρόκειται για μια άρτια κατασκευή. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων, εξαιτίας των δυσμενών τοπικών συνθηκών (υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, κακή ποιότητα εδάφους). Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ειδική μέθοδος θεμελίωσης, ούτως ώστε το συνολικό βάρος του υδατόπυργου και της θεμελίωσης, να εξισώνεται με το βάρος των γαιών εκσκαφής (επιπλέουσα θεμελίωση). Από λειτουργικής άποψης, έχει ενσωματωθεί σύγχρονη τεχνολογία, που περιλαμβάνει τετράδυμο αντλητικό συγκρότημα με ρύθμιση στροφών μέσω inverters, P.L.C. που ελέγχει τις απαιτήσεις του συστήματος κι εκκινεί κατ’ επιλογή τις αντλίες, οθόνη αφής για την ένδειξη λειτουργιών και παραμετροποίηση, αναλογικούς μετρητές πίεσης δικτύου διανομής και  στάθμης δεξαμενής, ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, αυτόματο σύστημα έγχυσης και μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου μέσω επεξεργαστή. Έχει εγκατασταθεί επίσης, σύστημα GSM MODEM αμφίδρομης επικοινωνίας, που επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει σε μορφή μηνύματος όλους τους συναγερμούς  και τις παραμέτρους λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι όλες οι σωληνώσεις εντός του υδατόπυργου, είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να δώσει τέλος στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της Τ. Κ. Καλαμιάς και συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών.