Παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού απο το πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών.

  1. Πολύτεκνοι μέχρι και το 24ο έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένοιας.
  2. Τρίτεκνοι για οσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα.
  3. Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία.
  4. Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση. 
  5. Οι τυφλοί πάνω απο 80%.
  6. Οι ανάπηροι με αναπηρία απο 80% και άνω.