Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας νερού 2024 είναι “Η χρήση του νερού για την ειρήνη”. Πρέπει να δράσουμε, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι το νερό δεν είναι μόνο ένας πόρος, που πρέπει να χρησιμοποιείται και να ανταγωνίζεται – είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, εγγενές σε κάθε πτυχή της ζωής. Πρέπει όλοι να ενωθούμε γύρω από το νερό και να θέσουμε τα θεμέλια για ένα πιο σταθερό και ευημερούν αύριο. Αυτή η ημέρα επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία του νερού και την ανάγκη για διαχείριση των υδάτινων πόρων μας, με υπευθυνότητα και βιώσιμο τρόπο. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν πολλά μέρη του κόσμου σε σχέση με την πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς και να επισημάνουμε τη σημασία της συνεργασίας και της δράσης για την αντιμετώπισή τους. Το θέμα του νερού είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Για τη Δ.Ε.Υ.Α Άρτας το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Στόχος μας είναι η παροχή καθαρού και ασφαλούς ποιοτικά νερού προς τους Δημότες – καταναλωτές, η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων έργων και υποδομών, προϋπολογισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, με κάλυψη είτε με ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή ακόμα και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικά συστημάτων SCADA για τον έλεγχο λειτουργίας και εντοπισμό διαρροών στα δίκτυα. Το νερό που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση, ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις της πιο πρόσφατης νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα, ο καθείς μπορεί να τα αναζητήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. / www.deya-artas.gr.