Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας πρωταρχικός σκοπός είναι το νερό που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών, να είναι απόλυτα ασφαλές.

Η απολύμανση του νερού γίνεται με σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες. Από το έτος 2007 είναι εγκατεστημένο στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης 1500 κ.μ., ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου. Ένα ίδιο σύστημα έχει τοποθετηθεί, το 2011 και στη δεξαμενή ύδρευσης 750 κ.μ.

Βάσει του ετήσιου προγραμματισμού, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προβαίνει στον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των δεξαμενών ύδρευσης, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται καθαρισμοί των κεντρικών αγωγών διανομής.

Για περισσότερο από δεκαέξι χρόνια εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ΚΥΑ Υ2/2600/2001, σε συμμόρφωση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Όλα αυτά τα χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους, που εξασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Διενεργούνται δεκάδες μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις κατ’ έτος, τ’ αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Τα δείγματα λαμβάνονται τόσο από τις δεξαμενές ύδρευσης όσο και από τα σημεία κατανάλωσης (σχολεία, Νοσοκομείο, οικίες κ.α.).

Ενδεικτικά για το έτος 2012 και από διάφορα σημεία του δικτύου πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, 125 μικροβιολογικές 42 φυσικοχημικές αναλύσεις της δοκιμαστικής παρακολούθησης και 3 αναλύσεις της ελεγκτικής παρακολούθησης, ενώ από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πραγματοποιήθηκαν 300 επιτόπιες μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου.

Από το Φεβρουάριο 2012, οπότε και ο τομέας ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεκτάθηκε στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων, η Επιχείρηση άρχισε με προγραμματισμό και μεθοδικά βήματα να διαχειρίζεται τα ποικίλα και σοβαρά προβλήματα ύδρευσης, που αντιμετώπιζαν οι νέες Δημοτικές Ενότητες.

Έτσι το 2015, παραδόθηκε προς χρήση ο νέος υδατόπυργος ύδρευσης στην Τ.Κ.Καλαμιάς, όπου ενσωματώνεται προηγμένη τεχνολογία λειτουργίας κι ελέγχου των συστημάτων, που διαθέτει (τετράδυμο αντλητικό συγκρότημα, αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης κι ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου, διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για κρίσιμες παραμέτρους κλπ).

Παράλληλα, κατεδαφίστηκε ο παλαιός υδατόπυργος, που λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχε υποστεί, αποτελούσε εν δυνάμει κίνδυνο για τους κατοίκους.

Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α., επιφορτισμένο με το καθήκον της επιτήρησης των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, ελέγχει σε καθημερινή βάση τη λειτουργία των συστημάτων και καταγράφει τα όποια προβλήματα, ώστε να είναι η επέμβαση άμεση.

Στις δεξαμενές ύδρευσης γίνονται συνεχώς επεμβάσεις, (καθαρισμοί, χρωματισμοί κ.α), ώστε αυτές να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής κι ασφάλειας.

Αντικαταστάθηκαν σταδιακά οι παλαιοί χλωριωτές, με νέες σύγχρονες δοσομετρικές αντλίες. Σε συνεργασία με επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες και πραγματοποιούνται δεκάδες μικροβιολογικές, αλλά και φυσικοχημικές αναλύσεις του πόσιμου νερού, τόσο από τα σημεία υδροληψίας (δεξαμενές, γεωτρήσεις) όσο και από τις βρύσες των καταναλωτών.