ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ (ΕΛΑΤΟΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ

Τ.Ε.Υ.Δ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 4

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 1

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 2

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 3

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 4

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 5

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 4

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 8

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ – 12

ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com