Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Οι 130 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας μας που λειτουργούν στους Δήμους της περιφέρειας (πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης) και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 5 εκ πολίτες συμβάλλουν εδώ και 30 χρόνια με τις δραστηριότητές τους και το έργα τους στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας που ομολογουμένως δέχεται πολλές πιέσεις και απειλές.

Συγκεκριμένα, οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πάνω από 170 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 4.800.000 κατοίκους, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση του συνόλου της περιφέρειας της χώρας μας. Τα έργα που έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι εφάμιλλα αυτών των πιο ανεπτυγμένων χωρών του δυτικού κόσμου με αποτέλεσμα η υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού και των εκροών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης κι αποχέτευσης στη Χώρα μας να μην υστερούν σε σχέση με τα δεδομένα των άλλων χωρών της ΕΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής των Δ.Ε.Υ.Α. στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η πλήρης αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Οι «γαλάζιες σημαίες» που έχουν λάβει πολλές παραλίες της χώρας μας οφείλονται και στα έργα των ΔΕΥΑ.

Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης υφίσταται μία «πίεση» η οποία αποτελεί απόρροια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Οι σχεδιαζόμενες από την Πολιτεία ιδιωτικοποιήσεις των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αντίστοιχα) έχουν δημιουργήσει σοβαρότατες ανησυχίες στους πολίτες και τις κοινωνίες των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας μας. Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται όλο και περισσότερο και εκφράσθηκαν καθαρά στο πρόσφατο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στις 18/5 στη Θεσσαλονίκη ως κατηγορηματική αντίθεση των πολιτών της Θεσσαλονίκης στη δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Οι απειλές που εμφανίζονται παγκοσμίως στον τομέα του περιβάλλοντος (π.χ. κλιματική αλλαγή, ξηρασία κ.α.)είναι αμφίβολο αν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τρόπο βιώσιμο και αειφορικό από εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης στις οποίες οι ιδιώτες έχουν τον έλεγχο και τη διαχείριση. Η διεθνής πρακτική έδειξε ότι οι ιδιωτική διαχείριση του νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης αποδείχθηκε αναποτελεσματική και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνη. Οι ιδιώτες σε πολλές περιπτώσεις δεν κατασκεύασαν και δεν συντήρησαν έργα απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος κι έτσι η διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε αρκετές περιπτώσεις ανακτήθηκε από το δημόσιο και τους δήμους. Στην Ελλάδα ακολουθούμε αντίστροφη πρακτική αγνοώντας τη διεθνή εμπειρία και γνώση και διακινδυνεύοντας περιβαλλοντικές ζημίες και καταστροφές που μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.

Η ΕΔΕΥΑ έχοντας ως μέλη της 116 ΔΕΥΑ που επαγρυπνούν για την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κανείς σοβαρός λόγος για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις για προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως για αειφόρο ανάπτυξη θα πέσουν στο «κενό» αν ένας σημαντικός πυλώνας της εκχωρηθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η διαχείριση του νερού για να συνεχίσει να είναι αποτελεσματική πρέπει να παραμείνει δημόσια ή δημοτική.