Λάρισα 28 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ. 1607 Προς
Εφημερίδα «Εθνος»
Υπ’ όψη
1. Αρχισυντάκτη
2. κ. Τσίτσα

 Κύριοι,
Σε απάντηση πρωτοσέλιδου δημοσιεύματός σας της Κυριακής 27 Ιουλίου του  δημοσιογράφου σας κ. Τσίτσα που αφορά σε 15 Δ.Ε.Υ.Α. και το οποίο αναπαράχθηκε από διάφορα μέσα ΜΜΕ και κυκλοφόρησε ευρύτατα στο διαδίκτυο,  θα θέλαμε ως Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 115 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας , να σάς γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Στο δημοσίευμά σας σύμφωνα με το οποίο 15 ΔΕΥΑ εμπλέκονται σε σκάνδαλο με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμού – τηλεμετρίας, εγκέφαλος του οποίου είναι προϊστάμενος του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνδέονταιτελείως αυθαίρετα και παραπλανητικά για το αναγνωστικό κοινό, 4 ΔΕΥΑ (οι ΔΕΥΑ Αρτας, Καβάλας, Χανίων και Χαλκίδας) με το γεγονός ότι το προσωπικό τους δεν
έχει απογραφεί στο Μητρώο των Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.Θεωρεί δηλαδή ο συντάκτης του δημοσιεύματος ότι οι συγκεκριμένες Δ.Ε.Υ.Α. δεν απογράφονται διότι αν απογραφούν θα αποκαλυφθούν σκάνδαλα και παρανομίες που συνδέονται με κακοδιαχείριση σε κοινοτικά προγράμματα,τις αμοιβές του προσωπικού τους που υπερβαίνουν αυτές του ενιαίου μισθολογίου και την νομιμότητα των προσλήψεων του προσωπικού. Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα έρχεται ως συνέχεια δημοσιευμάτων της προηγούμενης εβδομάδας για την μη απογραφή 16 ΔΕΥΑ.

Ωστόσο, το δημοσίευμά σας αποσιωπά ανακοίνωσή της ΕΔΕΥΑ που εκδόθηκε στις 25/7 και με την οποία διεκρινίζεται ότι οι ΔΕΥΑ που δεν έχουν απογραφεί δεν τό έχουν κάνει διότι τα σωματεία των εργαζομένων τους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις οι οποίες απαγορεύουν στις
αντίστοιχες Δ.Ε.Υ.Α. να απογράψουν το προσωπικό τους στο Μητρώο των Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως, η μη απογραφή του προσωπικού τους δεν υποκρύπτει δόλο ούτε έχει ως στόχο την απόκρυψη παρανομιών και κακοδιαχείρισης, αλλά προκύπτει από την ανάγκη σεβασμού της δικαιοσύνης και των αποφάσεών της. Η ΕΔΕΥΑ στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η εξαίρεση των ΔΕΥΑ από την απογραφή, αλλά επειδή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα συμφωνήθηκε στις 5/9/2013 με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη και
παρουσία των βουλευτών της Ν.Δ. κ.κ. Βιρβιδάκη και Ταμήλου ειδική απογραφή του προσωπικού των ΔΕΥΑ και άλλων στοιχείων της λειτουργίας τους η οποία κι ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε φόρμα που το Υπουργείο κατάρτισε.
Ειδικότερα , όσον αφορά στο θέμα της προμήθειας των συστημάτων τηλεχειρισμού –τηλεμετρίας από ΔΕΥΑ στο οποίο γίνονται συνεχείς και ύποπτες αναφορές από τον Τύπο από το καλοκαίρι του 2013, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η παροχή υπηρεσιών του εν λόγω υπαλλήλου της ΜΟΔ Α.Ε. προς πολλούς Δήμους και ΔΕΥΑ της χώρας για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (παροχή τεχνογνωσίας ως προς την σύνταξη των προδιαγραφών των τευχών) είναι εδώ και καιρό υπό δικαστική διερεύνηση, η οποία ευχόμαστε σύντομα να καταλήξει και να
αποδοθούν τυχόν ευθύνες όπου ανήκουν, εφόσον,βεβαίως,υπάρχουν. Η ένταξη και υλοποίηση μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, σειράς πράξεων συστημάτων Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού, δηλαδή η αξιολόγηση προτάσεων από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος, η παροχή σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτηση των πράξεων, ο έλεγχος της διαγωνιστικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές δεν συνδέονται σε καμιά περίπτωση με την παροχή υπηρεσίας του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος μετέφερε τεχνογνωσία για την πληρότητα των τευχών δημοπράτησης πριν την ένταξη στο πρόγραμμα και δεν έχει καμία αρμοδιότητα στις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος.
Οι δράσεις τηλελέγχου-τηλεχειρισμού, έτσι όπως προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται κατά κανόνα με τη μορφή προμήθειας, ακολουθώντας το κριτήριο της βαρύτητας της προμήθειας στο συνολικό προϋπολογισμό της πράξης, σύμφωνα και με τις οδηγίες που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης ΕΣΠΑ. Κατόπιν όλων αυτών και μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε από συγκεκριμένα μέσα καθώς και τις ενστάσεις που εξέφρασε ο σύνδεσμος εργοληπτικών οργανώσεων, όλες οι σχετικές πράξεις έχουν παγώσει με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υλοποίηση και ολοκλήρωση ανάπτυξης των συστημάτων αυτών, καθώς οι χρόνοι υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος είναι πλέον ασφυκτικοί.
Έτσι οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι της χώρας στερούνται της δυνατότητας ανάπτυξης σύγχρονων αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου των διαρροών και εξοικονόμησης υδατικών πόρων τόσο πολύτιμων για το κοινωνικό σύνολο.
Εύλογα είναι λοιπόν τα ερωτήματα :
1) Ποιοί εμποδίζουν τις Δ.Ε.Υ.Α. να εισέλθουν σε φάση τεχνολογικής και καινοτόμου ανάπτυξης, με σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης νερού;
2) Ποιούς εξυπηρετεί η διαρκής λοιδορία και συκοφάντηση του κοινωνικού έργου που επιτελούν οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις;
3) Τι επιτέλους συμβαίνει με το κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό και που σύμφωνα με το νόμο η διαχείριση του ανατέθηκε στη τοπική αυτοδιοίκηση;
Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας έχοντας συνείδηση του ρόλου τους, δεν πρόκειται να μετατραπούν σε διεκπεραιωτές συντεχνιακών συμφερόντων, αλλά θα εξακολουθούν να υπηρετούν το δημόσιο και τοπικό συμφέρον των κοινωνιών που εκπροσωπούν.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση του παρόντος.

Για το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης