Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας, έτους 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους: Διακήρυξη διαγωνισμού Μελέτη υπηρεσίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (διαβάστε περισσότερα …), που υλοποιεί η  Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας, έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται στους δημότες – καταναλωτές μας. Είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του, ανώνυμο κι απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν είναι σημαντικές για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Απώτερος στόχος αποτελεί…

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και την εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας “Αικατερίνη Ε. Μακαβέλου – Κων/νος Λ. Τσιρώνης”, η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.

Περισσότερα

Εφαρμογή μυοκτονίας – απεντόμωση.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας θέλοντας πάντα να διασφαλίζει με κάθε τρόπο τη Δημόσια Υγεία, όπου αυτή την αφορά, προχώρησε και φέτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην υπογραφή σύμβασης για την εφαρμογή μυοκτονίας κι απεντόμωσης. Η εφαρμογή θα γίνει σε 1.200 φρεάτια του δικτύου ακαθάρτων (ελέγχου πεζοδρομίων) και σε 700 εσχάρες ομβρίων υδάτων, σε…

Περισσότερα