Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: Διακήρυξη Τεχνική περιγραφή Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (JCB) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Περισσότερα