Παρακαλούμε τους καταναλωτές ύδατος να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση εμπρόθεσμα.
Έτσι θα αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες, όπως η διακοπή υδροδότησης στην οποία με λύπη μας προσφεύγουμε.